Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2011: 342 tétel lapozás: 1-30 ... 61-90 | 91-120 | 121-150 ... 331-342

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Kerny Terézia: Ferenczy István nagyváradi szoborterve újabban előkerült dokumentumok tükrében In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 249–260.

Kovács András: Program és műalkotás a 18. század végi Erdélyben. A gyulafehérvári Batthyaneum csillagvizsgálója In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 117–136.

Kovács Zsolt: "Effegies ad similiutudinem". A bécsi trinitáriusok kalászos feszületének erdélyi másolatai In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 295–313.

Le Calloc'H, Bernard: Lloyd őrnagy elmesél Kőrösi Csomának egy érdekes történetet 1835 decemberének egyik estéjén In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, szerk. Csiszár Gábor; Darvas Anikó, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Bp., 2011, 230–234.

Marosi Ernő: Erdélyi Művészet: középkori és kora újkori struktúrák In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 11–28.

Millei Rita: Illyés István zsoltárparafrázisai In: A zsoltár a régi magyar irodalomban : a Csurgón, 2007. május 24-27-én tartott konferencia előadásai, szerk. Petrőczi Éva; Szabó András, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 279–301.

Nagy Gergely Domonkos: Az erzsébetvárosi örmény nagytemplom : térszervezés és struktúra In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 73–84.

Nemes István: Reverzális-instrukció és vita a vegyes házasságokról az 1841-42. évi erdélyi diétán In: "Vidimus enim stellam eius..." : konferenciakötet, szerk. Szávay László, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 293–300.

Nyárádi Zsolt; Rejtő András: Tordátfalva és egyháza (Adatok a 18–19. századi unitárius egyházközségi levéltári forrásokból) In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 227–256.

Oborni Teréz: Kettős függésben. Erdély államisága a XVI. században In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 64–73.

Oborni Teréz: Tartományból ország. Erdélyi változások a 16. század első felében In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 16–29.

Oborni Teréz: A gyalui szerződés In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 52–63.

Oborni Teréz: Bornemissza Pál és Dobó István távozása Erdélyből (1556) In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 74–85.

Oborni Teréz: Néhány megjegyzés a székely széki önkormányzat történetéhez. Miklósvárszék 1624. évi privilégiuma In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 114–126.

Oborni Teréz: Erdély közjogi helyzete a speyeri szerződés után (1571-1575) In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 86–100.

Oborni Teréz: Bethlen Gábor utasítása helytartójának, Bethlen Istvánnak, 1620 In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 101–113.

Oborni Teréz: Izabella királyné erdélyi udvarának kezdetei (1541-1551) In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 30–51.

Oborni Teréz: "Az udvarok a korral változnak". Kérdések, gondolatok az erdélyi fejedelmi udvar álla, és kormányzat összefüggéseiről In: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok, Oborni Teréz, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2011, 5–15.

Oborni Teréz: "Zágon felé..." - egy székelyföldi falu-privilégium a 17. század elejéről In: Emlékkönyv Lisztóczky László hetvenedik születésnapjára, szerk. Fülöp Lajos, Konturs Kft., Gyöngyös, 2011, 167–177.

Oláh Anna: "Tanítani kell, de jól tanítani - mindent" : korszerű, komplex gyakorlati ismeretek oktatása Bolyai Farkas matematika-, fizika- és kémialeckéin In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 194–213.

Olosz Katalin: Történetek a fehéregyházi Haller grófokról In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 659–666.

Orbán János: A Királyi Tábla első két Marosvásárhelyi székháza In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 137–181.

Ősz Sándor Előd: Pataki István (1650 k. - 1750 k.) a "haldokló Erdély" lelkésztársadalmának reprezentatív alakja In: "Vidimus enim stellam eius..." : konferenciakötet, szerk. Szávay László, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 312–322.

P. Kovács Klára: A szatmári vár alaprajzának lehetséges előképei és a Kárpát-medence kora újkori várépítészetére In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 41–55.

Pál Emese: Egy brassói román oltárkészítő műhely a 19. századi Székelyföldön In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 297–294.

Papp Júlia: Adatok Goró Lajos Itáliai régészeti kutatásaihoz és erdélyi hadmérnöki tevékenységéhez In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 235–248.

Pénzes Tiborc Szabolcs: "Dicsérlec tégedet a poganyoc között uram..." : a Gilead Balsamuma zsoltárainak helye és szerepe Kemény János életművében In: A zsoltár a régi magyar irodalomban : a Csurgón, 2007. május 24-27-én tartott konferencia előadásai, szerk. Petrőczi Éva; Szabó András, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 255–265.

Sebestyén Kálmán: Az erdélyi magyar népiskolák eredményessége a XVIII-XIX. század fordulóján a vizitációs jegyzőkönyvek tükrében In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 19–26.

Szekeres Attila István: A sepsiszentgyörgyi állami levéltárban őrzött háromszéki armálisok címerei In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 375–384.

Szőcs János: Elemi oktatás Csíkszékben : 1571-1800 In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 105–110.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék