Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2012: 358 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-358

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Ambrus Tünde: Székely falutízesek. Egy sajátos településrendszer mint a társadalmi-gazdasági tevékenység kerete Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2012, 246.

B. Kovács András: Botcsinálta kalandorok. Erdélyi vendégmunkások szerte a nagyvilágban. 1986–2011. Riportok Mentor, Marosvásárhely, 2012, 227.

Balázs D. Attila: Erdély anno 1895-1944. Régi képeslapok Erdélyországból : Transylvania on vintage postcards : Ardealul pe cărţi poştale vechi térk. Balázs D. Attila, Almási Zétény, Százszorszép K. – Alexandra, Budapest – Pécs, 2012, 111.

Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Budapest, 2012, 183.

Falvai Róbert: Erdély híres asszonyai I–II. Duna International, Bp., 2012, 92+92.

Fekete Albert: Az erdélyi kertművészet. Szamos menti kastélykertek Művelődés, Kolozsvár, 2012, 119.

Gaal György: Képes Kolozsvár. A belváros írásban és képben előszó: Demény Péter; fénykép: László Miklós; rajz.: Müller Katalin, Polis, Kolozsvár, 2012, 217.

Incze László: A rendtartó székely város. Tanulmányok, cikkek, beszélgetések Kézdivásárhely múltjáról és múzeumáról bev. Egyed Ákos; szerk. Szabó Judit; fényképek: Demény Attila, Polis, Kolozsvár, 2012, 251.

Jakab Albert Zsolt: Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei Kolozsváron. 1440–2012. Adattár Kriza János Társ. – Nemz. Kisebbségkutató Int., Kolozsvár, 2012, 511.

Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron Kriza János Társ. – Nemz. Kisebbségkut. Int., Kolozsvár, 2012, 320.

Nagy Róbert; Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Ablakok a múltra Egyetemi Műhely K. – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2012, 328.

Németh Zsolt: Fénytemplom a Kis-Somlyón. A csíksomlyói Salvator-kápolna titka fotó: Fábi János, Szabó Béla, B.K.L. K., Szombathely, 2012, 72.

szerk. Demeter Lajos: Tékák az időben. Sepsiszentgyörgyi könyvtárak, a Kaszinótól a Bod Péter Megyei Könyvtárig Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2012, 209.

Zsidó Ferenc: A múlt kisajátítása. Magyar, román és cigány közösségek történelemszemléletének összehasonlító elemzése Pro-Print, Csíkszereda, 2012, 302.

Barabássy Sándor: Egy reneszánsz mecénás főúr a 15-16. századi Erdélyben. Barlabássy Lénárd; erdélyi alvajda, székely alispán kora és tevékenysége a dokumentumok tükrében Méry Ratio, Somorja, 2012, 175.

Beke Antal (szerk.): Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyel Históriaantik Kvk., Bp., 2012, 96.

Benkő Elek: A középkori Székelyföld függelék: Fóthi Erzsébet, MTA BTK Régészeti In., Bp., 2012, 863.

Csomor Lajos: A kolozsmonostori benczés apátság és birtokai 1556-ig Históriaantik Kvk., Bp., 2012, 92.

Gombos Ferenc Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története, különös tekintettel a jobbágyi viszonyokra s a husszitismusnak hazánkban való elterjedésére Históriaantik Kvk., Bp., 2012, 133.

Gudor Botond; Kurucz György; Sepsi Enikő (szerk.): Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712–1769) korában. A nagyenyedi és magyarigeni „Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2–3.) tanulmánykötete KRE – L’Harmattan, Bp., 2012, 317.

Gudor Kund Botond (szerk.): Bod Péter: Az erdélyi románok egyháztörténetének két könyve, 1745, 1764 ford., gond., előtanulmány: Imregh Monika; előtanulmány, jegyzetek: Gudor Kund Botond, Háromszék Vármegye Kiadó – Kovászna Megyei Művelődési Központ – , Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda, 2012, 388.

Hegyi Géza; W. Kovács András (szerk.): A Szilágyság és a Wesselényi család. 14–17. század Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012, 323.

Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): A kolozsvári osztóbírói intézmény és a kibocsátott osztálylevelek Korunk – Komp-Press, Kolozsvrá, 2012, 567.

Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza Erdélyi Múzeum-Egyesület – Amarylis Társaság, Kolozsvár, 2012, 150.

Nagy Kornél: Az erdélyi örmények katolizációja. 1685–1715 MTA Bölcsészettud. Kutatóközp. Törttud. Int., Bp., 2012, 250.

Sarkadi Nagy Emese: Local workshops - foreign connections. Late medieval altarpieces from Transylvania fotó: Mudrá Attila, Thorbecke, Ostfildern, 2012, 319.

Scheint, Daniel Gottlieb: Az erdélyi székelyek földje és népe természeti, politikai, statisztikai és történelmi szempontból. 1833 ford. Boér Laura; szerk. Boér Hunor, Csáki Árpád; előszó: Zepeczaner Jenő, Székely Nemz. Múz., Sepsiszentgyörgy, 2012, 169.

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek Mentor, Marosvásárhely, 2012, 108.

Sebestyén Mihály (szerk.): Bánffi Dienes elárultatása. Levelek, okiratok, korabeli vallomások szöveget gondozta: Szőcs Katalin, Mentor, Marosvásárhely, 2012, 256.

Sófalvi András; Visy Zsolt (szerk.): Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből Pro Énlaka Alapítvány – Haáz R. Múz-, Énlaka – Székelyudvarhely, 2012, 286.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék