Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2013: 384 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-384

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Babucs Zoltán: A Kárpátok őrei: a székely vitézség ezer éve Kárpátia Stúdió, Bp., 2013, 125.

Balázs-Bécsi Attila: Szamosújvári örökség fényképezte: Riti József Attila, Téka Alapítvány, Szamosújvár, 2013, 131.

Bicsok Zoltán; Orbán Zsolt: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem...” Történelmi családok kastélyai Erdélyben Gutenberg, Csíkszereda, 2013, 639.

Biró József: A bonczhidai Bánffy-kastély Nemzeti Örökség K., 2013, 36.

Dimény Haszmann Orsolya: A csernátoni Haszmann Pál Múzeum fképek: Bortnyik György, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013, 82.

Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013, 68.

Pakot Levente: Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19–20. századi Székelyföldön KSH NKI, Bp., 2013, 150.

Pál-Antal Sándor; Simon Zsolt (szerk.): Marosvásárhely történetéből Mentor, Marosvásárhely, 2013, 284.

Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I–II. EME, Kolozsvár, 2013, 391+495.

Romsics Ignác: Nemzet, állam, régió. Tanulmányok Erdélyről és a Kárpát-medence interetnikus kapcsolatairól a 19–20. században Komp-Press – Korunk, Kolozsvár, 2013, 263.

Bokor Zsuzsa: Testtörténetek. A nemzet és a nemi betegségek medikalizálása a két világháború közötti Kolozsváron Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2013, 255.

Gidó Attila: Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918–1948 között Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013, 208.

Benkő Samu (szerk.):  Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I. Fogalmazvány a Tanhoz illetőleg az Üdvtanhoz Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Budapest, 2013, 307.

Csáki Árpád: Pálos misszió Háromszéken a 18. században. Az illyefalvi rendház és könyvei Székely Nemzeti Mázeum, Sepsiszentgyörgy, 2013, 99.

Csáki Árpád (szerk.): Pálos misszió Háromszéken a 18. században Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013, 99.

Dávid Péter: „Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak.” Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság története EME, Kolozsvár, 2013, 251.

Entz Géza: A középkori székely művészet kérdései Nemz. Örökség K., Bp., 2013, 13.

Hodor Károly: Doboka vármegye polgári esmértetése köre metszett pecsétjével ’s földabroszával. Serkesztett különlenyomat a Doboka vármegye esmertetése könyvből Históriaantik Kvk., Bp., 2013, 271.

Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században. Harsányi Nagy Jakab élete L’Harmattan – Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp., 2013, 335.

Kármán Gábor; Teszelszky, Kees (szerk.): Bethlen Gábor és Európa ELTE BTK TI Középkori és Kora-újkori M. Történeti Tansz. – Trans, Bp., 2013, 387.

Köllő Zsófia (szerk.): „Irtam a’ magam Tanulo-házatskámban”. A Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely fiatal kutatóinak tanulmányai Egyetemi Műhely K. – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013, 254.

Makkai Ernő: Bethlen Gábor országalkotó politikája utószó: Filep Tamás Gusztáv, Lucidus, Bp., 2013, 121.

Miskolczy Ambrus; Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográfiájának forrásai a XVIII. század második felében Tarsoly, Bp., 2013, 256.

Sebestyén József: Báthory András czímerlevelei Nemz. Örökség K., Onga, 2013, 27.

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évtől 1606-ig szerk. Kalotai Noémi, Szebelédi Zsolt; ford. Buzogány Dezső, Szebelédi Zsolt, Szabó György; jegyz. Buzogány Dezső, Tóth Levente,, Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2013, 978+278.

Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség. Küzdelem a megmaradásért képaláírások: Karádi Ilona; fotó: Alföldy Pál Csaba, Officina, Bp., 2013, 175.

Szilágyi Sándor: Hanyatló Erdély. Történelmi tanulmányok és arcképek a 17. és 18. századból szerk. Sebestyén Mihály, Mentor, Marosvásárhely, 2013, 413.

Teleki Domokos: A székely határőrség története közzéteszi: Szabó Károly, Históriaantik Kvk., Bp., 2013, 226.

Tüdős S. Kinga (szerk.): Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön. In memoriam Demény Lajos, 1926–2010 Székely Nemz. Múz., Sepsiszentgyörgy, 2013, 391.

Tüdős S. Kinga (szerk.): Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön . In memoriam Demény Lajos, 1926-2010 Sepsiszentgyörgy, 2013, 391.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék