Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2014: 386 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Balázs D. Attila: Torockó és környéke régi képeslapokon Balázs D. A., Bp., 2014, 36.

Borsi-Kálmán Béla: Zsidók Temesvárott… és széles e világban. Esszék a magyar–zsidó (zsidó–magyar) szimbiózis történetéből Lucidus, Bp., 2014, 303.

Coroi Artur: Karatna. A református egyházközség története Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2014, 292.

Dávid Lajos (szerk.): Nagybánya és környéke átdolg. Balogh Béla; fotók: Bertóti Attila, Teleki Társaság, Nagybánya, 2014, 277.

Demeter Lajos; Csergő-Benedek Csilla; Dombi Helga; Ianculescu Csilla: Könyvek az időben. A Kaszinótól a Bod Péter Megyei Könyvtárig Háromszék Vármegye K., Sepsiszentgyörgy, 2014, 42.

Emődi András (szerk.): Tanulmányok Nagyvárad-Újváros megalapításának 300. évfordulója alkalmából. 1714–2014 Partium K., Nagyvárad, 2014, 314.

Gáspárik Attila: Megszületett Kolozsváron. Interjúk az erdélyi magyar színművészeti felsőoktatás intézményeiről Ábel, Kolozsvár, 2014, 239.

Lukács József: Aranyosszék, Torda és Torockó. Rövid történelmi áttekintés képek: Kiss Gyula et al., EKE – Mark House Kft., Torda – Gyergyószentmiklós, 2014, 87.

Pál-Antal Sándor: Történelmi szimbólumaink. Székelyföldi pecsétek Mentor, Marosvásárhely, 2014, 318.

Sas Péter (szerk.): A kolozsvári Szent Mihály egyházközség története I–II. Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület, Kolozsvár, 2014, 699+819.

Somai József: Erdélyi magyar gazdasági gondolkodók panteonja Romániai M. Közgazdász Társ., Kolozsvár, 2014, 215.

Szabó Antónia: Megy a gyűrű vándorútra. „Kincshorizont”-szemle, avagy kapcsolódások és láncolatok a szilágysomlyói ékességek nyomvonalán Cédrus Műv. Alapítvány – Napkút K., Bp., 2014, 349.

Szász Rozália: Fekete gyökéren. Széki magyarok évszázadai Kráter, Pomáz, 2014, 124.

Szilágyi Aladár: Nem Tündérkert, vagy nagyon is az. Erdély a magyar történelemben előszó: Romsics Ignác, Riport K., Nagyvárad, 2014, 317.

Szilágyi Aladár: Váradhegyalja. Egy világ a város körül fotók: Szilágyi Aladár, Szűcs László; előszó: Szűcs László, Riport K., Nagyvárad, 2014, 173.

Türk, Erich: Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud = Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód megye térképek: Radu Nebert, EME, Kolozsvár, 2014, 287.

Carossa, Hans: Naplójegyzetek az 1916. évi román frontról főszerk. Kozma Mária, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2014, 109.

Hankó Béla: Székely lovak Nemz. Örökség K., Onga, 2014, 49.

Berta Péter: Fogyasztás, hírnév, politika. Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága MTA BTK Néprajztud. Int., Bp., 2014, 728.

Albert Gábor (szerk.): Zenebona Erdélyben. Hóra pórhada által, ahogy Mátisfalvi Götffy Borbála látta 1784-ben és előnkbe vezeti Albert Gábor 2014-ben Pont, Bp., 2014, 77.

Almási Gábor: A Secretissima instructio, 1620 : a kora újkori politikai paradigmaváltás egy Bethlen-kori röpirat tükrében ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. – Transylv, Bp., 2014, 233.

Benkő József: Az egykori Dacia Mediterraneának mondott a világ előtt még nem eléggé ismert Erdély vagy Erdélyi nagyfejedelemség : amelyet most sokoldalúan és röviden bemutat Benkő József erdélyi székely, középajtai lelkész és a helvét hitet vallók nagytiszteletű erdővid ford. Szabó György, Székely Nemzeti Múzeum – Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy – Barót, 2014, 875.

Brzeziński, Szymon: Tanulmányok a 16–17. századi lengyel–erdélyi–magyar kapcsolattörténetről ford. Petneki Noémi, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz., Bp., 2014, 152.

Dáné Veronika (szerk.): Torda vármegye jegyzőkönyvei I–II. EME, Kolozsvár, 2009–2014, 669+525.

Dáné Veronika (szerk.): Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai EME, Kolozsvár, 2014, 716.

Emődi András: A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén. 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei Nk. Magyarságtud. Társ – SZTE – PKE, Budapest – Szeged – Nagyvárad, 2014, 284.

Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a középkori Máramarosban EME, Kolozsvár, 2014, 154.

Kilián István: Színjátszás a 18. századi Erdélyben és a Partiumban Partium, Nagyvárad, 2014, 287.

Kosztin Árpád: A dákoromán legenda. Keresztény kultuszhelyek Erdélyben előszó: Für Lajos, Szt. László Király Alapítvány, Bp., 2014, 132.

Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Fortuna vagy Fatum árnyékában? Fejezetek az Erdélyi Fejedelemség történetéből közrem. Dáné Veronika et al., Komp-Press – Korunk, Kolozsvár, 2014, 291.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék