Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2015: 369 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-369

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Aniszi Kálmán: Csillagösvényeken. Életutak a változó időben rajz.: Árkossy István, Székely Ház Alapítvány, Bp., 2015, 275.

Asztalos Lajos: Kolozsvár – közelről I–II. fényképezte: Ani Catalina, Stúdium, Kolozsvár, 2015-2017, 187+268.

Bitay Enikő; Márton László: Kide, a kőből épült település EME, Kolozsvár, 2015, 103.

Blos-Jáni Melinda: A családi filmezés genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól az új mozgóképfajtákig EME, Kolozsvár, 2015, 200.

Both Ferenc: Ötven év a temesvári piarista gimnázium történetéből. 1885–1935. Műveltség- és kortörténeti tanulmányok s. a. r. Sas Péter, Piarista Rend M. Tartománya, Bp., 2015, 427.

Bujdosóné Dani Erzsébet: Székelyföldi intézményi sors. Két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében Argumentum, Bp., 2015, 339.

Csinta Samu (szerk.): Erdély újranemesítői. Arisztokraták honfoglalása fotók: Köntés Ernő, Csinta Samu, Csedő Attila, Heti Válasz, Bp., 2015, 179.

Egyed Ákos: A székelyek rövid, képes története Tortoma – HáromszékVármegye K. – Kiskapu K., Barót – Sepsiszentgyörgy – Budapest, 2015, 91.

Fülöp G. András; Hajdu Ágnes (szerk.): Orbán Balázs, 1829–1890 szerzők: Bolgár Dániel et al., Nemzetstratégiai Kutint., Bp., 2015, 26.

Gall, Anthony: Kós Károly és Sepsiszentgyörgy. A székely nemzetnek székely kultúrházat akartam szerzők: Benczédi Sándor et al.; fotók: Alapfy László et al., Székely Nemz. Múz. – Alapfy Stúdió, Sepsiszentgyörgy – Budapest, 2015, 199.

Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete jegyz.: Hermann Gusztáv Mihály; kislexikon: P. Buzogány Árpád; fképek: Balázs Ödön, Pro-Print, Csíkszereda, 2015, 367.

Jancsó Benedek: Válogatott írások szerk. Vincze Gábor, Hargita K., Csíkszereda, 2015, 238.

Keszeg Anna: A holdbéli bölcs képzelete EME, Kolozsvár, 2015, 127.

Keszeg Vilmos (szerk.): Lokális történelmek. A lokáis emlékezet alakzatai EME, Kolozsvár, 2015, 400.

Mercs István (szerk.): Sárkányok, főurak, asszonyok. A Báthoryak a művelődés- és irodalomtörténetben előszó: Kiss Gy. Csaba, Móricz Zs. Kult. Egyes., Nyíregyháza, 2015, 280.

Orbán János: Székelykeresztúr története Kunszentmiklós Önkormányzat, Kunszentmiklós, 2015, 400.

Pál Emese: Örmény katolikus templomi berendezések Erdélyben fényképek: Bakos Ágnes, Erdélyi Múzeum-Egyes., Kolozsvár, 2015, 279.

Sas Péter: A Farkas utcai református templom történelmi emlékei Stúduim K., Kolozsvár, 2015, 511.

Scholten, Jaap: Báró elvtárs. Utazás az erdélyi arisztokrácia letűnő világában ford. Bérczes Tibor, Corvina, Bp., 2015, 405.

Szabó Béla; Szilágyi Tibor; Lőrincz Zoltán; Sipos Emese; Szatmári Szabolcs; Pávai Zoltán; Frigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015, 284.

Szász István Tas: Transzszilván szemmel, összmagyar szívvel. Tanulmányok Jancsó Alapítvány, Budapest – Tahitótfalu, 2015, 320.

Udvarhelyi Nándor: Freskós Gelence. Felső-Háromszék Árpád-kori Szent Imre-temploma. Erdély, Gelence fképezte: Mudrák Attila; ajánlás: Haszmann Pál, Kairosz, Bp., 2015, 229.

Killyéni András: Olimpiai álom a Radnai-havasokban M. Napló – Fokusz Egyesület, Bp., 2015, 110.

Fodor István; Sebestyén Miháy (szerk.): Marosvásárhelyi krónikás füzetek Mentor – Mentor Kv., Marosvásárhely – Koronka, 2015, 582.

Gálfi Emőke: A gyulafehérvári hiteleshely levélkeresői. 1556–1690 Erdélyi Múzeum-Egyes., Kolozsvár, 2015, 235.

Gordán Erika; Rezi Botond (szerk.): Fondul de carte veche străină al Bibliotecii Muzeului Judeţean Mureş, tipărit înainte de 1850. Catalog = A Maros Megyei Múzeum Könyvtárának 1850 előtti külföldi és régi magyarországi nyomtatványai. Katalógus ford. Weisz Szidónia, Muzeul Județean Mureș – Editura Mega, Târgu Mureș – Cluj-Napoca, 2015, 220.

Horváth József: Erdély és Kárpátalja papírmalmaiban készített merített papírok, vízjeleinek gyűjteménye. 16–19. század. 1545–1868 I–III. Magánkiad., Bp., 2015–2016, 825.

Köleséri Sámuel: Erdély aranybányászata = Auraria Romano-Dacica. Cibinii, 1717 szerk. Font Zsuzsa; ford. és utószó: Magyar László András, EME – SZTE BTK Irodalomtud. Doktori Isk., Kolozsvár – Szeged, 2015, 178.

Kruppa Tamás: Tradíció és propaganda keresztútján. Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából Balassi, Bp., 2015, 330.

Luffy Katalin: „Romlás építőinek fognak neveztetni”. Prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején Debreceni Egy. K., Debrecen, 2015, 356.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék