Ádám Rebeka Nóra - Bándi Melissa - Bárdi Nándor - Hunyadi Attila
- Katona Zsuzsa - Kelemen Fruzsina - Kovács Szabolcs - Meister Róbert
- Nagy Klaudia - Nagy Tamás - Tusa Adorján

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2021
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2016: 155 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-155

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Kakucs Lajos: Céhek, manufaktúrák és gyárak a Bánságban 1716 és 1918 között Kriterion, Kolozsvár, 2016, 336.

Horváth József: Erdély és Kárpátalja papírmalmaiban készített merített papírok, vízjeleinek gyűjteménye. 16–19. század. 1545–1868 I–III. Magánkiad., Bp., 2015–2016, 825.

Ablonczy Balázs : Keletre, magyar!: a magyar turanizmus története. Jaffa Kiadó , Budapest , 2016, 292.

Biró Annamária : Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások II. Boka László , Partium, Reiti Kiadó , Magyarország, Budapest; Románia, Nagyvárad , 2016, 345. .

Hermann Gusztáv Mihály : Udvarhelyszék - a közigazgatás és közélet története. Zepeczaner Jenő; Elekes Tibor , Pro Print Könyvkiadó , Románia, Csíkszereda , 2016, 460.

Hunyadi Attila Gábor : Cooperative networks in Transylvania belonging to Hungary and Romania. Nation-building and modernization by cooperatives in Transylvania as part of Hungary (1867-1918) and Romania (1918-1940).: Nation-building and modernization by cooperatives in Transylvania as part of Hungary (1867-1918) and Romania (1918-1940). Lap Lambert Academic Publishing , Németország, Saarbrücken , 2016, 152.

Hunyadi Attila Gábor : Transilvania – Grădina zânelor în Europa.: Istoria scurta a Transilvaniei. Európai Parlament , Belgium, Brüsszel , 2016,

Fehér János : Castelul Daniel din Tălișoara și picturile sale murale din secolul al XVII-lea Alutus Kiadó , Csíkszereda , 2016, 176.

Rüsz-Fogarasi Enikő : Fürdőélet Erdélyben Egyetemi Műhely Kiadó , Kolozsvár , 2016,

Gálfi Emőke : Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1600-1613 Erdélyi Múzeum Egyesület , Kolozsvár , 2016, 236.

Garda Dezső : Dózsa György kortársa Lázár András Hargitanépe Kiadó , 2016,

Garda Dezső : Gyergyó az 1916-os évi román katonai támadás viharában F&F Internacional kft , Gyergyószentmiklós , 2016, 108.

Toth Szilárd : A kolozsvári/szegedi Ferencz József tudományegyetem 1872-1940. Válogatott dokumentumok Kárpát-medence Intézet , Szeged , 2016, 320.

Miskolczy Ambrus : Felvilágosodás és babonaság: erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789–90-ben: Baló Bálint [et al.] válaszai Michael von Brukenthal körkérdésére L'Harmattan, PTE BTK TKI Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék , Budapest–Pécs , 2016, 297.

Antal Róbert-István : OMP elnökségi iratok Kovács Szabolcs , A Kisebbségi magyar közösségek 109173. sz. OTKA program keretében, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet támogatásával. , Budapest , 2016,

Nagy Botond : Székelyföld gazdasági fejlõdése a 19. század második felében: határszéli gazdasági környezet és üzleti modellek Háromszéken Kövér György , ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola , Budapest , 2016, 487.

Oborni Teréz : Székelyföld története, II. kötet: 1562-1867 Egyed Ákos (szerk.); Hermann Gusztáv Mihály (szerk.) , Haáz Rezső Múzeum, Erdélyi Múzeum Egyesület, MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet , Székelyudvarhely , 2016, 735.

Oborni Teréz : Székelyföld története, I. kötet: A kezdetektől 1562-ig Benkő Elek (szerk.) , Haáz Rezső Múzeum, Erdélyi Múzeum Egyesület, MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet , Székelyudvarhely , 2016, 582.

Orbán János : Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben Erdélyi Múzeum Egyesület, Maros Megyei Múzeum , Kolozsvár–Marosvásárhely , 2016, 360.

Pál Judit : Székelyföld története 1867-1990, III. kötet Bárdi Nándor (szerk.) , Haáz Rezső Múzeum, Erdélyi Múzeum Egyesület, MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet , Székelyudvarhely , 2016, 859.

Sárándi Tamás : Levezényelt visszacsatolás: A magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben, 1940 Pro Print Könyvkiadó , Csíkszereda , 2016, 624.

Sipos Gábor : Erdélyi református zsinatok iratai. I-II (1591-1714; 1715-1770). Buzogány Dezső; Ősz Sándor Előd; Tóth Levente; Kolumbán Vilmos József , Erdélyi Református Egyházkerület , Kolozsvár , 2016, 536 + 534.

Murádin János Kristóf : „Meghalni könnyebb, mint elválni”: Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban 1944–1949. Emlékkiállítás Sapientia , Kolozsvár , 2016,

Murádin János Kristóf : Erdélyi magyarok a Szovjetunió kényszermunkatáboraiban Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) , Kolozsvár , 2016, 96.

Bottoni, Stefano: Unrequited Love? The Romanian Communist Party and the EEC in the 1960's and 1970's. In Kommunismus und Europa.: Europapolitik und- vorstellung europäischer kommunistischer Parteien im Kalten Krieg., Szerk. Di Palma, Francesco; Mueller, Wolfgang, Ferdinand Schöningh Verlag, Németország, Padeborn, 2016, 118-136.

L. Balogh Béni: Gyárfás Elemér és a dél-erdélyi magyarság. In Gyárfás Elemér a "civil püspök" : A Gyárfás Elemér halálának 70. évfordulója alkalmából tartott emlékkonferencia előadásai., Szent István Társulat, Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Románia, Kolozsvár, Magyarország, Budapest, 2016., 110–131.

Biró Annamária: Értelmiségképzetek a német és a magyar aktivizmusban. In Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások II., Szerk. Boka László, Partium Kiadó, Reciti Kiadó, Magyarország, Budapest; Románia, Nagyvárad, 2016, 205–226.

Bogdándi Zsolt: Az erdélyi tábla perfolyamról és az ítélőmesterek tevékenységéről a 16. század második felében. In Testimonio litterarum: Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére., Szerk. Dáné Veronka; Lupescuné Makó Mária; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Románia, Kolozsvár, 2016, 39–47.

Borsi-Kálmán Béla: Újabb adatok a Manasses-Manaszy család származásáról és Eliadész Manaszisz életéről. In Kelet-európai sorsfordulók: Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére., Szerk. Bartha Eszter; Fóris Ákos; Juhász József; Mezei Bálint; Nagy Éva Katalin; Szuda Krisztina Eszter, L'Harmattan, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Magyarország, Budapest, 2016, 25–33.

Both Noémi Zsuzsanna: Sepsibodok társadalma, ahogyan azt Imreh István látta. In Bodok., Szerk. Csáki Árpád; Kinda István; Nagy Balázs; Tóth Szabolcs Barnabás, Háromszék Vármegye Kiadó, Románia, Sepsiszentgyörgy, 2016, 177–186.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék