Ádám Rebeka Nóra - Bándi Melissa - Bárdi Nándor - Hunyadi Attila
- Katona Zsuzsa - Kelemen Fruzsina - Kovács Szabolcs - Meister Róbert
- Nagy Klaudia - Nagy Tamás - Tusa Adorján

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2021
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  2020: 91 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-91

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Ablonczy Balázs : Az első világháborút lezáró békeszerződések mai megítélése magyarországi középiskolákban, történelemtanárok és diákok Trianonról - 100 évvel Trianon után. Bali János; Ress Boglárka , Nemzetstratégiai Kutatóintézet , Budapest , 2020, 178.

Ablonczy Balázs : Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921. Jaffa Kiadó , Budapest , 2020, 272.

Ablonczy Balázs : Pál Teleki (1879–1941). Instytut Pamięci Narodowej , Warszawa , 2020, 232.

L. Balogh Béni : A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott iratai 1918. november 3. - 1919. január 29. Iskola Alapítvány Kiadó, Magyar Nemzeti Levéltár , Románia, Kolozsvár, Magyraország, Budapest , 2020, 286. .

L. Balogh Béni : Románia és az erdélyi kérdés 1918-1920-ban: Dokumentumok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet , Magyarország, Budapest , 2020, 258. .

Bogdándi Zsolt : Peregrináció és erudíció: Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Lupescuné Makó Mária , Erdélyi Múzeum-Egyesület , Románia, Kolozsvár , 2020, 520. .

Falusi Norbert : Két nemzet határán: Erdélyi magyar nemzetépítők az európai nagy változásban 1900–1925. Kriterion Könyvkiadó , Románia, Kolozsvár , 2020, 348. .

Jánosi Csongor : KRE100: Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadása  , Nagyvárad , 2020,

Kulcsár Beáta : Közösség, egylet, nemzet: politika és társadalom a magyar és román történelemben a középkortól a jelenkorig Nagy Levente; Ábrahám Barna; Miskolczy Ambrus , Szépirodalmi Figyelő Alapítvány , , 2020, 274.

Toth Szilárd : A Trianoni békediktátum és az erdélyi magyarság autonómiatörekvései a 20. században és a 21. század elején András Szabolcs; Garda Dezső; Gidó Csaba; Pál-Antal Sándor; Perczel Olivér , Státus Könyvkiadó  , Csíkszereda , 2020, 449.

Tóth-Bartos András : Trianon hatásai a magyar erdőgazdálkodásra: Veszteségek és átalakulás Balogh Róbert; Homor Péter; Ásványi Szabolcs , Országos Erdészeti Egyesület , Budapest , 2020, 313.

Közösség, egylet, nemzet: politika és társadalom a magyar és román történelemben a középkortól a jelenkorig Nagy Levente (szerk.); Ábrahám Barna (szerk.); Kulcsár Beáta (szerk.)  , Szépirodalmi Figyelő Alapítvány , 2020, 274.

Berekméri Árpád Róbert : Becsülettel viselje! Maros-Torda vármegye vitézeinek albuma (1940-1944) Nemes Gyula , Dokumentum Egyesület , 2020, 139.

Oborni Teréz : Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559). Studies Máté Ágnes (szerk.) , Bölcsészettudományi Kutatóközpont , Budapest , 2020, 361.

Pál Judit : Cadrul legislativ al administraţiei din Transilvania în epoca dualistă (1867–1918) Ferenczi Szilárd , Editura Mega , Kolozsvár , 2020, 357.

Pál Judit : Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon II.: Az országgyűlés tagjainak archontológiája Ballabás Dániel; Pap József , EKE Líceum Kiadó , Eger , 2020, 640.

L. Balogh Béni: Impériumváltás Erdélyben és a Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériuma 1918–1919-ben. In A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott iratai 1918. november 3. - 1919. január 29., Iskola Alapítvány Kiadó, Magyar Nemzeti Levéltár, Románia, Kolozsvár, Magyarország, Budapest, 2020., 9–68.

L. Balogh Béni: Erdély megszerzése: Románia és az erdélyi kérdés 1918–1920-ban. In Románia és az erdélyi kérdés 1918–1920-ban : Dokumentumok., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Magyarország, Budapest, 2020., 9–66.

Bogdándi Zsolt: A fejedelmi tábla 16. századi, egyetemet járt ülnökeiről. In Peregrináció és erudíció: Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére., Szerk. Lupescuné Makó Mária, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Románia, Kolozsvár, 2020, 59–69.

Falusi Norbert: Apáthy István: Erdély az összeomlás után. In Impériumváltás Erdélyben (1918-1920)., Szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Korunk-Komp Press, Iskola Alapítvány Kiadó, Románia, Kolozsvár, 2020, 11–62.

Hunyadi Attila: Gazdaság és társadalom Erdélyben 1918 és 1989 között. In Erdély. Tér, gazdaság és társadalom., Szerk. Csíki Ottó, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Románia, Kolozsvár, 2020, 128–172.

Hunyadi Attila: Utódállam perpatvar Kolozsváros felett. In Kincses Kolozsvár Kalenfáriuma 2020-2021., Szerk. H. Szabó Gyula, Kriterion Könyvkiadó, Románia, Kolozsvár, 2020, 96–122.

Főcze János: La mémoire de la révolution de 1918 après la Deuxième Guerre mondiale en Hongrie In Mémoires et usages de 1918 dans l'Europe médiane, Szerk. Antoine Marès, Université de Paris-Sorbonne, Institut d'études slaves, Párizs, 2020, 77-85.

Főcze János: Paál Árpád és a román hadsereg: Az 1918-1919-es székelyudvarhelyi impériumváltás "In Impériumváltás Erdélyben (1918-1920)", Szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Korunk-Komp Press, Iskola Alapítvány Kiadó, Kolozsvár, 2020, 204-222.

Gálfi Emőke: A gyulafehérvári uradalom peregrinusai, különös tekintettel Koppányi Orbán enyedi esperesre In Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére, Szerk. Bogdándi Zsolt; Lupescuné Makó Mária , Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2020, 157.

Gálfi Emőke: A követ, a komornyik és a katona, adalékok Báthory István fejedelem portréjához In A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása, Szerk. Papp Klára; Püski Levente; Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2020, 63.

Gálfi Emőke: Alba Iulia de la reședința episcopală la capitala principatului (sec. XV-XVI) In Orașul și biserica: patrimoniu, oameni, activități (sec. XV-XIX), Szerk. Laurențiu Rădvan, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Jászvásár, 2020, 13-36.

Jánosi Csongor: Református püspöki profil a román titkosszolgálati iratanyagok alapján: Búthi Sándor (1913-1967) In KRE 100 : Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára, Szerk. Emődi András, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad, 2020, 504-548.

Kovács András: Erdélyi mecénások a 16. századi Európában In Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére, Szerk. Bogdándi Zsolt; Lupescuné Makó Mária, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2020, 215-249.

Kovács Szabolcs: Bányai László közvádlói tevékenysége a kolozsvári népbíróságnál In Doktorandusz hallgatók VII. és VIII. Konferenciájának tanulmányai, Szerk. Rózsa Sándor, Líceum Kiadó, Eger, 2020, 209-226.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék