Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 632 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 631-632

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


***: Vincze Gábor: Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történetének tanulmányozásához (1860-1989). [Erdélyi Múzeum-egyesület - Teleki László Alapítvány, Kolozsvár-Budapest, 2004.] Regio, 2004, 2., 202–204.

***: Feischmidt Margit (szerk): Erdély (de) konstrukciók. Tanulmányok. [Budapest - Pécs: Néprajzi Múzeum PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2005.] Regio, 2005, 3., 197–198.

*** : Ábrahám Barna: Az erdélyi románság polgárosodása [Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004.] A Hét, 2005, 9., 20.

A. Gergely András: Romániai magyar kisebbségtörténet [Bárdi Nándor: Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, 2013, 607 p.] Művelődés, 2014, 7., 25–26.

Ádám Magda: Küzdelem Közép-Európáért 1933–1938 [Deak, Ladislav: Zapas o strodnu Europu. Bratislava, 1986] Századok, 1990, 2., 324–325.

Antal Róbert-István: Erdélyi életformaváltások a 20. században.  [Oláh Sándor: Kényszerek - tanúságtevők. Történetek a legrosszabb évszázadból. Pro-Print, Csíkszereda, 2016.] Korunk, 2016, 12.,

Antall István: Szereda és Somlyó Vofkori György képeskönyvében [Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története.Békéscsaba, Typografika, 2007.] Székelyföld, 2008, 11., 147–150.

Antos Balázs: A "negyvennyolcológusok" új kézikönyve [Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2011, 298 p.] Aetas, 2011, 4., 216–220.

Bácskai Vera: [Deák Ernő: Das Städtewesen der Länder der ungarischen Krone, 1780-1918. Wien, 1989] Századok, 1991, 3–4., 369–371.

Bajkó Árpád-István: Kutatói narratívumok Márton Áron püspökről [Bodó Márta; Lázár Csilla; Lövétei Lázár László (szerk.): Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről. Budapest–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum, 2013, 221 p.] Erdélyi Múzeum, 2014, 1., 154–156.

Bakk Miklós: Elit és kisebbségi társadalom. Bíró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák? [KAM és Pro-Print Könyvkiadó közös kiadása, Csíkszereda, 1998.] Regio, 1999, 3–4., 272–278.

Balázs Imre József: A transzszilvanizmus és a dugó [Pomogáts Béla (szerk.): Jelszó és mítosz. Marosvásárhely, Mentor, 2003.] Látó, 2004, 3., 63–70.

Balázs Péter: A magyar történelem "hosszú" 19. százada –francia nyelven [Kecskeméti, Charles: La Hongrie des Habsbourg, Tome II: de 1790 á 1914. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 405 p.] Aetas, 2013, 4., 195–211.

Bántó István: A bukaresti magyarok nyomában [Hencz Hilda: Bucureştiul maghiar. Pe urmele a maghiarilor din Bucureşti de la începuturi până în prezent. Bukarest, Pro Universitaria Kiadó, 2013.] Művelődés, 2014, 6., 26–27.

Bartha Ákos: Kisebbségek szolgálatában [Bárdi Nándor; Filep Tamás Gusztáv; Lőrincz D. József (szerk.): Népszolgálat: A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Pozsony, Kalligram, 2015, 338 p.] Múltunk, 2015, 3., 242–254.

Bartha Katalin Ágnes: Gyermekszínészek a múltban [Tar Gabriella-Nóra: Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és Erdély színpadjain.Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004.] Székelyföld, 2004, 11., 197–204.

Bartos-Elekes Zsombor: Erdély leírása [Petelei Klára: Descriptio Transylvaniae. Sepsiszentgyörgy, ART Printer Könyvkiadó, 2013, 192 p.] Századok, 2014, 5., 1332–1334.

Baumgartner Bernadette: A román egyetemisták kulturális szervezetei a Habsburg Monarchiában 1860–1918 [Glodariu, Eugenia: Asociațile culturale ale tineretului studios român din Monarchia Habsburgică (1860–1918). Cluj-Napoca, 1998, 418 p.] Századok, 2001, 1., 215–218.

Beke György: Tanulmányok Erdélyről. [Pomogáts Béla: Változó Erdély] A Hét, 2001, 43., 6–7.

Bellér Béla: [Vanyó Tihamér Aladár (szerk.): A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról, 1611-1786. Budapest, Akadémiai, 1986, 529 p.] Századok, 1992, 1., 152–157.

Benda Kálmán: A moldvai csángó magyar okmánytár. Egy forráskiadvány története. [Benda Kálmán - Diószegi László: Moldvai csángó-magyar okmánytár, 1467-1706. Teleki László alapítvány, Budapest, 2003.] História, 1990, 1., 10–12.

Benkő Samu: Három Könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról. [Mátrai Ernő: A kolozsvári egyetem mint kulturai szükséglet. Pest-Kolozsvár 1871. Az Országos Pedagógiai Könyvtár hasonmáskiadványai. Az utószót írta Náhlik Zoltán. Budapest (1990). A Kolozsvári Magyar E Erdélyi Múzeum, 1991, 1–4., 159–162.

Berkes Tímea: A tragikus titok [Raffay Ernő: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal. Budapest, Tornado-Danenija, 1990] Aetas, 1993, 3., 250–252.

Berki Tímea: "Édes sir!" Történetek a kapcsolatfelvételtől a kolozsvári társalkodó klubig [Kovács Sándor: Angolszász–magyar unitárius érintkezések a 19. században. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011.] Korunk, 2012, 7., 123–125.

Bilibók Renáta: "Most is él? Ha meg nem halt." Detrehemtelep történetei [Keszeg Vilmos: Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012, 288 p.] Erdélyi Múzeum, 2012, 4., 212–214.

Bíró Béla: Kultusz és ellenkultusz? [Ágoston Vilmos: A kisajátított tér. A nemzeti képzelet Doru Munteanu és Wass Albert mûveiben. Budapest, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatásokért Közalapítvány, 2007, 398 p.] Múltunk, 2008, 2., 275–283.

Bíró Béla: Mítosz és történelem [Boia, Lucian: Istorie şi mit în conştiinţa românească (Történelem és mítosz a román köztudatban).Bucureşti, Humanitas, 1997. (Magyarul megjelent: Bukarest─Kolozsvár, Kriterion, 1999.)] Székelyföld, 1998, 5., 84–95.

Bíró Emese: Illúziókergetés vagy ismétléskényszer. [Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások. Kriterion Könyvkiadó-Balassi Kiadó, 1995]. WEB, 1998, 4–5., 95–100.

Bitskey István: [Tóth István György (szerk.): Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717). III-V köt. Roma–Budapest, 2005–2008, 1601–3337 p.] Századok, 2009, 4., 1008–1012.

Bodó Márta: Szent Ferenc fiai [P. Benedek Fidél: Ferences kolostorok. Tanulmányok. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2005.] Látó, 2006, 1., 101–103.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék