Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 570 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 541-570

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Borsi-Kálmán Béla: Öt nemzedék, és ami előtte következik… A temesvári Levente-pör, 1919–1920 Noran, Bp., 2006, 529.

Bözödi György: Székely bánja szerk. Lövétei Lázár László, Hargita K., Csíkszereda, 2012, 366.

Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában, 1918–1944 Napvilág K., Bp., 2015, 555.

Erdélyi Lajos: Survival. A photographer remembers jegyzetek: Oláh Lajos, Gyárfás Katalin, Katona Ferenc; ford. Tucker, Jim, Zachor Kft., Bp., 2014, 222.

Erdélyi Lajos: Túlélés. Egy fotográfus visszaemlékezése szerk. Katona Ferenc; jegyz. Oláh Lajos, Zachor Kv., Bp., 2012, 215.

Franck M. Mihály: Székelyföld betyárjai. Dézsi, Pusztai és Jeges. Életük-haláluk riportkrónikája Franck M. Mihály, [S.l.], 2009, 206.

Gocz József: 3006 év hadifogságban Charta, Sepsiszentgyörgy, 2001, 237.

Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái, 1931–1940 Pro-Print, Csíkszereda, 2007, 333.

K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez Pro-Print, Csíkszereda, 2007, 382.

Kötő József: Közhasznú esmeretek tára. Színjátszó személyek Erdélyben. 1919–1940 Polis, Kolozsvár, 2009, 245.

Kovács András (szerk.): Levelek a hitvestől. Heves Renée leveleiből. 1941–1944 Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2003, 128.

L. Balogh Béni: Küzdelem; Erdélyért. A magyar–román viszony és a kisebbségi kérdés 1940–1944 között Akadémiai K., Bp., 2013, 335.

L. Balogh Béni (szerk.): Kiszolgáltatva. A dél-erdélyi magyar kisebbség 1940–1944 között Pro-Print, Csíkszereda, 2013, 478.

Marosi Ildikó: Az Erdélyi Helikon képeskönyve Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2005, 229.

Molnár Gusztáv: Beszélgetések Méliusz Józseffel. 1930–1939 Korunk – Komp-Press, Kolozsvár, 2012, 282.

Nagy Alpár-Csaba: A dél-erdélyi református egyházkerületi rész története. 1940–1945 L’Harmattan, Bp., 2012, 498.

Paál Árpád: A kisebbségi lét tanulóévei Erdélyben. Válogatás naplóiból és írásaiból I–II. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2008, 296+292.

Szász István Tas: Beszédes hallgatás avagy Három Hitel és ami utána következett Kriterion, Kolozsvár, 2007, 179.

Szász IstvánTas (szerk.): Palackposta Erdélyből. A mához szóló erdélyi gondolat. Hitel, Kolozsvár, 1935–1944 Kairosz, Bp., 2013, 132.

Vita Sándor: Erdélyi gazdaság, erdélyi politika. Tanulmányok, cikkek, dokumentumok. 1933–1946 bev, tanulmány és jegyz. Sárándi Tamás, Polis, Kolozsvár, 2015, 631.

Vita Sándor: A Hiteltől a Tisztelt Házig. Visszaemlékezés, napló (1943–1944), országgyűlési beszédek s. a. r. és bev. tanulmány Hunyadi Attila Gábor, Polis, Kolozsvár, 2014, 390.

Balogh Julia: A romániai magyar kisebbség oktatásügye, 1918-1940. In Verietas Historiae., Szerk. Diószegi László, Dippold Péter, Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990, 31-41.

Lackó Miklós: Az Erdélyi Helikon és az erdélyi magyar-szász kapcsolatok a két világháború között. In Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára., Szerk. Somogyi Éva, MTA Történettudományi Intéze, Bp., 1991, 363-370.

Szekernyés János: Egy visszaemlékezés olvasása közben. Jakabffy Elemér hagyatéka. In Művelődés. Antológia. A közművelődés szűkülő (t)erei  (1976-1989, 1999, 123-125.

Vita Zsigmond: Móricz Zsigmond erdélyi útja 1926-ban. In Művelődés. Antológia. A közművelődés szűkülő (t)erei  (1976-1989), 1999, 119-123.

Vogel Sándor: Die Frage Siebenbürgens und die Lage der ungarischen Minderheit in Rumanien in den Jahren 1920-1940. In Nationalismus und Nationalbewegung in Europa 1914-1945., Hrsg. von Heiner Timmermann, Duncker Humblott, Berlin, 1999, 327-340.

***: Részlet Veress Endre történész "A moldvai csángómagyarok" című röpiratából. Budapest, 1921. In: Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989), szerk. Juhász Gyula; Diószegi László; Vincze Gábor, Teleki László Alapítvány – Erdélyi Múzeum Egyesület, Budapest – Kolozsvár, 2004, 162–166.

***: Jénáki Ferenc hittanár tudósítása a gyerejesti csángó-magyarokról. Kolozsvár, 1924. június 22. In: Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989), szerk. Juhász Gyula; Diószegi László; Vincze Gábor, Teleki László Alapítvány – Erdélyi Múzeum Egyesület, Budapest – Kolozsvár, 2004, 167–168.

***: Ismeretlen személy feljegyzése a magyar katolikus missziók lehetőségeiről Ó-Romániában. 1928 In: Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989), szerk. Juhász Gyula; Diószegi László; Vincze Gábor, Teleki László Alapítvány – Erdélyi Múzeum Egyesület, Budapest – Kolozsvár, 2004, 169.

***: A kákovai, nagypataki és újfalusi csángó-magyarok könyörgő levele XI. Pius pápához. Nagypatak 1930. In: Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989), szerk. Juhász Gyula; Diószegi László; Vincze Gábor, Teleki László Alapítvány – Erdélyi Múzeum Egyesület, Budapest – Kolozsvár, 2004, 170–177.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék