Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  10831 találat lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 10831-10831

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Gaster, Moses: Judaika & Hungarica. A zsidó, magyar és román művelődési és politikai kölcsönhatások történetéből. Bev., vál. Miskolczy Ambrus, ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Bp., 1993,

Gazda József: Jaj, mik történtek, jaj, mik történtek. (A szétszabdalt magyarság XX. századi története.) 1-2. köt. Bp., 1997,

Glatz Ferenc: Minorităţi in Europa centrală. Európa Inst., Bp., 1993,

Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Művelődés és kapcsolattörténeti tanulmányok. Héttorony, Bp.,

Gyöngyössy János: Székelyföldi vártemplomok. Tájak Korok Múzeumok Egyesület, Bp., 240.

György Lajos: A Kolozsvári Római Katolikus Lyceum-könyvtár története 1579-1948. Argumentum, Bp., 1994, 204.

Hajdú-Moharos József: Moldva-Csángóföld-csángó sors. Balaton Akadémia, Vörösberény, 1995, 132.

Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete Kriterion, Bukarest, 1993, 348.

Hermann Gusztáv Mihály (szerk.): A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románok történetéről. Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 309.

Iorga, Nicolae: A nemzetek közötti gyűlölködés ellen. Románok és magyarok. Előszó Makkai László, Miskolczy Ambrus, ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Bp., 1992, 59.

Jánosházy György (szerk.): Erdélyi panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Mentor, Marosvásárhely, 1998,

K. Lengyel Zsolt – A. Ulrich (hrsg.): Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie vom Leopoldium bis zum Ausgleich (1690-1867). Wien, Böhlau, Wien-Köln, 1999, 244.

Kántor Lajos: Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából. Héttorony, Bp., 1990, 228.

Kántor Lajos: Itt valami más van. Erdélyi krónika (1911-1959). Héttorony, Bp., 1991, 340.

Kántor Lajos – Kötő József: Magyar színház Erdélyben (1919-1992). Kriterion, Bukarest, 1994, 271.

Kántor Lajos (vál., bev.): Szegényeknek palota. XX. századi román esszék. Balassi, Bp., 1998, 238.

Kepecs József (összeáll.): Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása, 1850-1941. KSH, Bp., 1991, 534.

Kiss András – Kovács Kiss Gyöngy – Pozsony Ferenc (szerk.): Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára.

Kocsis Károly – Kocsisné Hodosi Eszter: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin. Geographical Research Inst. – Minority Studies Programme Hungari, Bp., 1998, 241.

Kocsis Károly – Kocsisné Hodosi Eszter: Magyarok a határainkon túl – a Kárpát medencévben. Bp., 1991,

Kocsis Károly – Varga E. Árpád: Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei. Asociartia Culturala Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, 1996, 133.

Köpeczi Béla: Nemzetképkutatás és a XIX. századi román irodalom magyarságképe. Bp., 1995,

Köpeczi Béla (főszerk.): Erdély rövid története. Akadémiai, Bp., 1993, 684.

Köpeczi Béla (gen. rd.): History of Transylvania. Akadémiai, Bp., 1994, 805.

Köpeczi Béla (hrsg.): Kurze Geschichte Siebenbürgens. Akadémiai, Bp., 1990, 780.

Köteles Pál: Magyarság – Európaiság. Bp., 1993,

Kovács András – Sipos Gábor – Tonk Sándor (szerk.): Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. EME, Kolozsvár, 1996, 604.

Krausz A. Chaim (összeáll.): A régi Erdély. Tel Aviv, 1993,

Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989. TLA, Bp., 1996, 261.

Lancranjan, Ion: Szónoklat Erdélyről. Áramlat, Bp., 1999, 89.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék