Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  4141 találat lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 4141-4141

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Benkő József: Transsilvania specialis. Erdély földje és népe. Ford., bev., jegyz., Szabó György, Kriterion, Kolozsvár, 1999,

Bethlen Farkas: Erdély története. Jegyz., mutatók Pálffy Géza, EME-Enciklopédia, Kolozsvár-Budapest, 2000,

Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése. Sajtó alá rendezte Rádóczy Gyula, Akadémiai, Bp., 1995, 231.

Imreh István – Pataki József: Kászonszéki krónika (1650-1750). Kolozsvár-Budapest, 1992, 372.

Jakó Zsigmond (bev. tan., jegyz. regesztákkal közzéteszi): Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez I. 1023-1300 Akadémiai, Bp., 1997, 481.

Kiss András (vál., bev., jegyz.): Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák. Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1998, 395.

Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok. 2. kiadás Panoráma, 1990, 445.

Kosztin Árpád: A magyar – román hűbéri – hűbéresi viszony. Intermix, Bp. – Ungvár, 1993, 78.

Kraus, Georg: Erdélyi krónika, 1608-1665. Bev., jegyz., ford. Vogel Sándor, ÓMT, 1994, 800.

Tóth István György (szerk.): Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707) Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről. MTA TTI, Ráday Gyűjt., Bp. – Róma, 1994, 459.

Balogh Julia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás. Püski, Bp., 1996, 204.

Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások. Vál., bev., jegyz., Balázs Sándor, Kriterion, Bukarest, 1993,

Kazai Magdolna (összeáll.): Magyar Kisebbség 1922-1942. Repertórium. 1-3. köt. Scriptum, Szeged, 1993-1994, 420, 303, 374.

László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929-1940. Kolozsvár, 1997, 283.

Makkai Sándor: Magunk revíziója. 2. kiad. Bev. Fekete Károly, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Reprint HRKE, Székelyudvarhely, 1994,

Nagy Sándor: A regáti magyarság. Tanulmány a havasalföldi és moldvai szórványmagyarságról. Sajtó alá rendezte, bev., jegyz., Sz. Nagy Csaba, utószó Demény Lajos, Zé – Kalota, Sopron – Kolozsvár, 2000, 326.

Venczel József: A falumunka útján. Váogatott írások. Vál., szerk. Székely András Bertalan, OBKE, Székelyudvarhely, 1993, 283.

Bodó Julianna (szerk.): Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakából. Regionális Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Fülei-Szántó Endre: Fortélyos fogságban. (Egy vendégtanár pszichológiai kalndjai a Balkánon.) Pécs, 1993,

Fülöp Mihály: Befejezetlen béke. A külügyminiszterek tanácsa és a magyar békeszerződés 1947 Bp., 1994,

Gagyi József: Jelek égen és földön. Hiedelem és helyi társadalom a Székelyföldön. Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Gál Mária: D.O. (Kényszerlakhely) Az erdélyi föld és földbirtokosság sorsa a második világháború után. Minerva, Kolozsvár, 1996, 120.

Király Károly: Nyílt kártyákkal. Önéletírás és naplójegyzetek. Bp., 1995,

Lózok János – Vincze Gábor (szerk.): Erdély magyar egyeteme. 1. Csőgör Lajos Emlékirata. Dokumentumok 1944-1945., 2. Dokumentumok 1945-1949. Bev. Vincze Gábor, Mentor, Marosvásárhely, 1995, 1998, 246, 282.

Molnár János: Az egyetlen. Az Ellenpontok és az Ellenpontosok története. Szeged, 1993,

Nyárády R. Károly – Varga E. Árpád: Erdély etnikai arculatának változása. TLA, Bp., 1996, 107.

Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Egyházfórum, Budapest-Luzern, 1991, 145.

Achim, Viorel: Cigányok a román történelemben ford. Török Blanka Csilla, Osiris, Bp., 2001, 254.

Antal Imre: Élő történelem. Tanulmányok Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 210.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék