Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  151 találat lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 151-151

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Csáki Árpád: Gr. Kálnoki Sámuel erdélyi alkancellár végrendelete, 1705 In: Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön : in memoriam Demény Lajos, 1926-2018, szerk. Tüdős S. Kinga, Sepsiszentgyörgy, 2013, 221–250.

Hargittay Emil: „… az ártatlanság még az ellenséget is gyakorta kegyességre indittya”. Még egyszer a Káldi-biblia támogatásáról In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, szerk. Dáné Veronika; Horn Ildikó; Lupescu Makó Mária; Oborni Teréz; Rüsz-Fogarasi Enikő; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014, 357–362.

Jakó Zsigmond: Demográfiai folyamatok Kalotaszegen az újkorban In: Gazdaságtörténet - könyvtártörténet : emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, szerk. Buza János, MTA-BKÁE Gazdaság- ésTársadalomtörténeti Kutatócsoport, Bp., 2001, 281–292.

Kémenes Mónika: XVII-XVIII. századi kályhacsempék a csíkszeredai Mikó-várkastélyból In: Csíki Székely Múzeum évkönye. 2004. Társadalom- és humántudományok., Csíkszereda, 2004, 249–270.

László Anikó: Bethlen Gábor Erdélye és Alsted apokaliptikája In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, szerk. Dáné Veronika; Horn Ildikó; Lupescu Makó Mária; Oborni Teréz; Rüsz-Fogarasi Enikő; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014, 363–371.

Lengyel K. Zsolt: Kós Károly és a "Kalotaszeg" 1912 : a 20. századi transzszilvanizmus kezdeteihez In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 292–317.

Miklósi-Sikes Csaba: Egyházi építészet Kalotaszegen : a román és a gótika évszázadai (1540-ig) In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8., szerk. Pilipikó Erzsébet, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2013, 190–206.

Papp Kinga: Bethlen Gábor a 18. század eleji katolikus történetírásban In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, szerk. Dáné Veronika; Horn Ildikó; Lupescu Makó Mária; Oborni Teréz; Rüsz-Fogarasi Enikő; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014, 387–396.

Papp Kinga: „Én penig vagyok igaz társad míg él”. Kálnoki Sámuel és Lázár Erzsébet levelezése In: Certamen I. Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, szerk. Egyed Emese; Pakó László; Weisz Attila, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013, 67–80.

Puskás Józef: 16–17. századi kályhaszemek és kályhacsempe-töredékek egy nyújtódi pincéből (Kovászna megye) In: Acta Siculica 2010. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor Jó, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2010, 227–234.

Sarudi Sebestyén József: Magyar diákok emléke (műemléki vonatkozásokkal) a frízlandi Franekerben In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 119–136.

Tüdős S. Kinga: A Kálnoky család XVIII. századi könyvtára In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 422–431.

Bordás Beáta: A válaszúti Bánffy-kastély 19. századi berendezése In: Certamen I. Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, szerk. Egyed Emese; Pakó László; Weisz Attila, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013, 442–459.

Murádin Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár: „Engem Kolozsvárhoz annyi személyes, drága szál fűz…” In: Certamen I. Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, szerk. Egyed Emese; Pakó László; Weisz Attila, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013, 460–474.

Demeter Éva: A stopposok – Egyetemi hallgatók utazásai az E60-on az 1990-es évek második felében In: Acta Siculica 2008. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Boér Hunor, Csáki Árpád, Kinda István, Szőcsné Ga, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2008, 679–690.

Ábrám  Zoltán: A népfőiskola hasznossága. Művelődés, 1993, 8–9., 24–25.

Ágoston Palkó Emese: Sztána 20.századi faluképe Művelődés, 2000, 11., 18–19.

Ágoston Palkó Emese: Párválasztási szokások Sztánán Művelődés, 2004, 5., 21–23.

Bakó Boglárka: Itthon vagyunk megszokva - egy barcasági magyar közösség együttélési viszonyainak elemzése Regio, 2001, 3., 89–118.

Balogh Edgár: Agyagfalvi eszmény és gyakorlat. Korunk, 1994, 6., 106–108.

Barabás István: Milyen iskola a Népfőiskola? A Hét, 1998, 22., 3.

Bárdos Mária – Kelemen Hunor – Szabó Kinga: A színész válasza. Korunk, 1995, 3., 29–44.

Benkő András: Benedek Kálmán két énekkara. Művelődés, 1993, 1., 28.

Boér Jenő: Szakálháza. Művelődés, 1994, 10., 12.

Boldizsár-Zeyk Imre: Kalotaszeg. A lap múltjáról és jelenéről. Művelődés, 1993, 5., 16.

Borsi-Kálmán Béla: Az "ideális asszimiláns". Kérdezett: Bíró Béla. Korunk, 1995, 2., 38–47.

Buzás Pál: A kalotaszegi műkedvelő színjátszás múltjából Művelődés, 2001, 1., 11.

Cseke Péter: A kalotaszegi múzeumház kapujában. Avagy: egy évszázad múzeumteremtő kalákákban elbeszélve. Helikon, 1990, 38., 2–3.

Demény Lajos: Tárgyilagosan a magyar-román kapcsolatok egyik fejezetéről. A Hét, 1992, 33., 3; 4.

Demény Lajos: Mának üzenő történelem. A Hét, 1996, 15., 9–10.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék