Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  53 találat lapozás: 1-30 | 31-53

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzimELKH TK

Kisebbségkutató Intézet
NKFI 128848. sz. projekt
 


Raffay Ernő: A vajdaságoktól a birodalomig. Az újkori Románia története. JATE, Szeged, 1989, 1990, 253.

Bogdan, Henry: Histoire des pays de l'Est. Des origines à nos jours = A kelet-európai országok története : a kezdetektől napjainkig Perrin, Paris, 1990, 638.

Gerhard, Grimm; Zach, Krista (szerk.): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte, Wirtschaft, Recht, Sprache = A németek Kelet-Közép- és Délkelet-Európában : történelem, gazdaság, jog, nyelv Szabó T. Ádám; Bešlin, Branko, Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1995-1996, 251.

Szádeczky-Kardoss Lajos: Erdély és Mihály vajda története, 1595–1601. Oklevéltárral Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 612.

Binder Pál: Antecedente si consecinte sud-transilvanene ale formarii voievodatului Munteniei (sec. XIII-XIV.) I. [Havaselve vajdaság megalakulásának dél-erdélyi előzményei és következményei (13-14. század)] In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 265–278.

Binder Pál: Antecedente si consecinte sudtransilvanene ale formarii voievodatului Munteniei (sec. XIII-XIV.) II. = Havaselve vajdaság megalakulásának dél-erdélyi előzményei és következményei (13-14. század) II. In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 33–46.

Újj Anna: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek intézményéhez hazánkban In: Hodinka Antal emlékkönyv : tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére, szerk. Udvardi István, Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke – Szent Atanaz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 1993, 233–254.

Engel Pál: Néhány XIV. századi erdélyi alvajda származása In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 149–157.

Horn Ildikó: Báthory Kristóf uralmi rendszere In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál Judit; Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 143–148.

Jakó Klára: Báthory Gábor és a román vajdaságok In: Báthory Gábor és kora, szerk. Papp Klára; Jeney-Tóth Annamária; Ulrich Attila, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete – Erdély-történeti Alapítvány, Debrecen, 2009, 123–132.

Benkő József: Transsilvania Specialis. (Erdélyi városok). Udvarhely. Helikon, 1995, 1., 18–20.

Benkő József: Transsilvania Specialis. (Erdélyi városok) Vajdahunyad. Helikon, 1994, 25., 20–22.

Borcsa János: Tendenciák a romániai magyar szövegirodalomban avagy a valóságirodalomtól a szövegirodalomig NyIrK - Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2005, 1–2., 3–20.

Dvoráková, Daniela: A ló a középkori Magyarországon. A középkori lovak hierarchiáiról, fajtáiról, színeiről és árairól Századok, 2009, 2., 357–389.

Hajós József: Két párhuzam. Reinholdok. Filozófus Vajdák Erdélyben. A Hét, 1993, 47., 12.

Hoffmann Siglinda: Vajdakamarás község monográfiája Művelődés, 2007, 6-7-8-9., 125–129.

Lupescu, Radu: Hunyadi János alakja a magyar és román történetírásban Századok, 2005, 2., 385–420.

Pecican Ovidiu: Katolikus románok, a pápa és Nagy Lajos Provincia, 2001, 11 (17)., 13.

Jakó Klára: Mihály vajda magyar secretariusairól Erdélyi Múzeum, 2015, 1., 113–127.

Papp Sándor: Keresztény vazallusok az Oszmán Birodalom észak-nyugati határainál. Diplomatikai vizsgálat a román vajdák szultáni 'ahdnaméi körül Aetas, 2002, 1., 67–96.

Binder Pál: Havaselve vajdaság megalakulásának dél-erdélyi előzményei és következményei (13-14. sz.) Századok, 1995, 5., 1123–1153.

Botlik Richárd: Az 1531. évi krakkói alku. Titkos megállapodás az I. Ferdinánd párti erdélyi területek katonai utánpótlásának kérdéséről Századok, 2003, 3., 579–601.

Egyed Emese: A neoklasszicizmus az erdélyi magyar irodalomban. Erdélyi Múzeum, 1999, 1–4., 100–121.

Kordé Zoltán: A székely ispáni méltóság a Zsigmond korban Történelmi Szemle, 2004, 3-4., 193–239.

Kovács Mihai: "Semper meliora prospiciuntur et utiliora attenduntur". Monoszló nb. Péter erdéyi püspök társadalmi és politikai kapcsolatai Erdélyi Múzeum, 2015, 1., 1–13.

Kovács W. András: Szécsényi Tamás erdélyi vajda familiárisairól Erdélyi Múzeum, 2005, 3–4., 78–85.

Neumann Tibor: A vajdai adományozás kezdetei Történelmi Szemle, 2013, 2., 261–270.

Pálosfalvi Tamás: Az 1442. márciusi török hadjárat. Adalékok Hunyadi János első törökellenes harcaihoz Történelmi Szemle, 2001, 1-2., 43–54.

Pataki József: A vajdahunyadi váruradalom a XVI. század első évtizedeiben. Erdélyi Múzeum, 1992, 1–4., 90–101.

Tóth István György: Az erdélyi fejedelmek hatalmi jelvényei. Bot, zászló, kaftán.  História, 2003, 3., 19-21.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék