Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

2001: 455 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 451-455

Hausleitner, Mariana (szerk.): Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941 - 1944 Metropol, Berlin, 2001, 180.

Sarány István: Megyecsinálók Státus, Csíkszereda, 2001, 116.

Aniszi Kálmán: Gyertyagyújtók. A felvilágosodás kori, erdélyi magyar értelmiség ethosza Közdok, Bp., 2001, 244.

Arens, Meinolf: Habsburg und Siebenbürgen, 1600-1605. Gewaltsame Eingliederungsversuche eines ostmitteleuropäischen Fürstentum in einen frühabsolutistischen Reichsverband = A Habusburgok és Erdély, 1600-1605 : kísérlet egy közép-kelet-európai fejedelemség erőszakos betago Böhlau, Köln – Weimar – Wien, 2001, 397.

Benkő Loránd; Bóna István; Jakó Zsigmond; Tonk Sándor; Vekov Károly: Erdély a keresztény magyar királyságban. Tanulmányok előszó: Benkő Samu, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Budapest, 2001, 131.

Bicsok Zoltán: Torda város története és statútuma. Csipkés Elek kézirata 1823-ból Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2001, 71.

Csáky Imre (szerk.): Erdély nagyfejedelemség aranybullás címereslevele, MDCCLXV ford. Vass Zsuzsanna, Soós Isván; fotó: Szelényi Károly, HÍD Kft. – MOL, Bp., 2001, 48.

Egyed Ákos; Magyari András (szerk.): A székelység története a 17–19. században. Tanulmányok Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2001, 360.

Font Zsuzsa: Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában JATE, Szeged, 2001, 246.

Jakab Elek: Tanulmányok szerk. Egyed Ákos, Kriterion, Bukarest – Kolozsvár, 2001, 256.

Kordé Zoltán (szerk.): A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről jegyz. Kordé Zoltán; ford. Almási Tibor, Pro-Print, Csíkszereda, 2001, 317.

Kovács Kiss Gyöngy: Rendtartás és kultúra. Századok, mindennapok, változások Erdélyben Mentor, Marosvásárhely, 2001, 164.

Mitu, Sorin: National identity of Romanians in Transylvania ford. Corneanu, Sorana, CEU Press, Bp., 2001, 314.

Monok István (szerk.): Erdélyi szász intézményi- és magángyűjtemények, 1578–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája összeáll. Monok István, Ötvös Péter, Verók Attila, Scriptum, Szeged, 2001, 257.

Nagy László: Székelyek a hadak útján. 1541–1711 HM Zrínyi, Bp., 2001, 345.

Tüdős S. Kinga: Jobbágyélet a fejedelemkori Erdélyben. Jövevényjobbágyok Háromszéken, 1616–1698 Mentor, Marosvásárhely, 2001, 235.

W Salgó Ágnes; Stemler Ágnes (szerk.): Honterus-emlékkönyv. Emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban, 1999. = Honterus-Festschrift. Wissenschaftliche Tagung und Ausstellung zum 450. jährigen Todestage von Johannes Honterus Osiris, Bp., 2001, 241.

Az orbai ref. egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei, 1. (1677–1752) bev. és jegyz. Csáki Árpád, Szőcsné Gazda Enikő, Délkeleti Intézet – T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2001, 357.

Demeter Lajos: A hazáért: „a patakokat a mi vérünk festette pirosra”. Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49-es szabadságharcosok Charta, Sepsiszentgyörgy, 2001, 180.

Demeter Lajos: A hazáért „a patakokat a mi vérünk festette pirosra”. Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49-es szabadságharcosok előszó: Kónya Ádám, Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2001, 180.

Egyed Ákos: Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése Mentor, Marosvásárhely, 2001, 285.

Drecin, Mihai D. (szerk.): Istorie financiar-bancară. Studii asupra băncilor româneşti din Transilvania, 1867-1918 = A pénzügyi-banki rendszerek története : az erdélyi román bankok történetéhez, 1867-1918 Dacia, Cluj-Napoca, 2001, 143.

Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház utószó és jegyz.: Kötő József, Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2001, 350.

Kiss Béla: Hétfalusi arcok szerk. Török László, Csernátfalusi Evang. Egyházközség – Disz Tipo, Négyfalu, 2001, 185.

Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben, 1839–1916. Tanulmány és okmánytár Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely, 2001, 446.

Pálmay József: Székely Nemesi családok, 3. Marostorda vármegye nemes családjai, 1904, ill. Pálmay többi marostordai vonatkozású dolgozata szerk. és előszó: Boér Hunor, Délkeleti Intézet – T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2001, 260.

Roth, Harald (szerk.): Die Gesamtkirchenvisitation der evangelischen Kirche A. B. in Siebenbürgen, 1870-1888 Teutsch, Georg Daniel; Philippi, Paul, Böhlau, Köln – Weimar – Wien, 2001, 487.

Boros György: Boros György unitárius püspök naplója, 1926–1941. Forráskiadvány előszó: Szabó Árpád; s. a. r. Kovács Sándor, Molnár B. Lehel, Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2001, 244.

Gocz József: 3006 év hadifogságban Charta, Sepsiszentgyörgy, 2001, 237.

Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt bev. tanulmány: Tófalvi Zoltán, Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület, Nagyvárad, 2001, 284.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék