Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

2009: 419 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 391-419

Gábor Csilla; Luffy Katalin; Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza I–II. A 2008. október 8–11. között tartott konferencia előadásai Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 354.

Gáll Erwin: Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10–13. századi történetéhez fotók: Molnár Attila, EME, Kolozsvár, 2009, 199.

Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc, 1703–1711 térképek: Nagy Béla; fotók: Bagyinszki Zoltán, Kossuth, Bp., 2009, 108.

Horn Ildikó: Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története Balassi – Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Bp., 2009, 336.

Horváth Zoltán György; Gondos Béla: Erdély legszebb középkori templomai = Die schönsten mittelalterlichen Kirchen von Siebenbürgen. Mit deutscher Zusammenfassung und Bilduntertiteln = The most beautiful medieval churches of Transylvania. With English summary and captions szöveg: Horváth Zoltán György, Gondos Béla, Csikós Andrásné, Kozekné Horváth Ildikó, Romanika, Bp., 2009, 375.

Káli Nagy Lázár: Az erdélyi magyar színészet hőskora, 1792–1821. Káli Nagy Lázár visszaemlékezései szerk. Lázok János, Mentor, Marosvásárhely, 2009, 268.

Kármán Gábor; Szabó András Péter (szerk.): Szerencsének elegyes forgása. II. Rákóczi György és kora L’Harmattan, Bp., 2009, 520.

Klusch, Horst: Az erdélyi szászok betelepedéséről ford. Szenkovics Enikő, Kriterion, Kolozsvár, 2009, 122.

Magyar Árpád; Zvara Edina (szerk.): A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters in Kaplau. Katalog = Fondul de carte veche al Mănăstiri Franciscani din Căpleni. Catalog OSZK, Bp., 2009, 559.

Molnár Antal: Lehetetlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16–17. században L’Harmattan – ELTE Történelemtud. Doktori Iskola – Nyitott Kv., Bp., 2009, 286.

Oborni Teréz; Tompos Lilla; Bencsik Gábor: A régi Erdély népeinek képeskönyve. Kéziratos viseletkódex az Apafiak korából M. Mercurius, Bp., 2009, 46.

Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely története I. A kezdetektől 1848-ig Mentor, Marosvásárhely, 2009, 362.

Papp Klára; Jeney-Tóth Annamária; Ulrich Attila (szerk.): Báthory Gábor és kora Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009, 404.

Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból fotó: Czikkelyné Nagy Erika; térkép: Szilágyi Zsolt, Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2009, 131.

Szendrei László: Erdélyi vajdák és fejedelmek Pro-Book, Nyíregyháza, 2009, 127.

W. Kovács András (szerk.): Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában EME, Kolozsvár, 2009, 147.

Egyed Ákos; Kovács Eszter (szerk.): Okmány- és irománytár az Erdélyi Múzeum-Egyesület történetéhez EME, Kolozsvár, 2009, 472.

Szlucska János: „Pünkösdi királyság”. Az észak-erdélyi oktatásügy története, 1940–1944 Gondolat, Bp., 2009, 580.

Franck M. Mihály: Székelyföld betyárjai. Dézsi, Pusztai és Jeges. Életük-haláluk riportkrónikája Franck M. Mihály, [S.l.], 2009, 206.

Kötő József: Közhasznú esmeretek tára. Színjátszó személyek Erdélyben. 1919–1940 Polis, Kolozsvár, 2009, 245.

Bálint Dezső; Kovács Piroska; Balázsi Dénes: Lámpások voltunk... Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete s.a.r.: Ozsváth Imola, Mentor, Marosvásárhely, 2009, 524.

Boros Ernő: „Hogy a magyar pusztuljon.” 1944 vége–1945 eleje. Szatmár megyeiek a földvári haláltáborban Státus, Csíkszereda, 2009, 346.

Nagy Mihály Zoltán; Olti Ágoston (szerk.): Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez, 1944–1953 bev. tanulmány: Nagy Mihály Zoltán, Pro-Print, Csíkszereda, 2009, 604.

Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok Lucidus, Bp., 2009, 247.

Antal Árpád: György Lajos In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 197–218.

Bálint Ágnes: Örökségvédelem a brassói Fekete templomban : textilgyűjtemény In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 242–249.

Barabás Hajnalka: A kézdiszéki református egyházközségek ónkészlete In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 278–304.

Benkő Samu: Kántor Lajos In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 219–242.

Boér Hunor: A Székely Nemzeti Múzeum az erdélyi örökségvédelem történetében, 1875-1977 In: Colligite fragmenta! : örökségvédelem Erdélyben : örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE, 2008., szerk. N. Kiss Tímea, ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet, Bp., 2009, 37–45.

Csetri Elek: Kelemen Lajos In: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009, 243–282.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék