Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

2011: 342 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 331-342

Szilágyi Sándor: A Rákóczyak kora Erdélyben. Első kötet Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 328.

Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 329.

Szilágyi Sándor: Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez szerk. és jegyzetek: Szilágyi Sándor, Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 491.

Záhonyi András: A tatárlakai csillagóra Fríg, Pilisszentiván, 20111, 151.

Kővári László (szerk.): Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 204.

Süli Attila: A nemzetőrség, a honvédség és a Kossuth-szabadcsapat szervezése Erdélyben 1848-ban Charta, Sepsiszentgyörgy, 2011, 224.

Kovács Sándor: Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században EME, Kolozsvár, 2011, 288.

Kőváry László: Erdély építészeti emlékei Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 335.

Bernáth Gábor; Schmidt Mária (szerk.): Egymásnak ítélve. Fekete március Marosvásárhelyen XX. Század Int., Bp., 2011, 115.

Herczeg Ágnes (szerk.): Kalákázni jó! Napló a székelyföldi fürdő- és közösségépítő kaláka 10 éves történetéből Ars Topia Alapítvány, Bp., 2011, 155.

Bernád Rita; Pénzes Lóránd: A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltára In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 393–408.

Bodó Csanád: A magyar rokonsági terminológia változásáról Moldvában In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, szerk. Csiszár Gábor; Darvas Anikó, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Bp., 2011, 53–62.

Boldizsár Zeyk Imre: Adatok Kalotaszeg magyar oktatás- és iskolatörténetéhez In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 27–56.

Bura László: Szatmárnémeti 1948-ban létesített magyar tannyelvű állami középiskolájának hat évtizede In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 135–142.

Bura László: Szatmár utcaneveinek alakulása In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 291–305.

Dimény Attila: A kézdivásárhelyi polgárság egyesületi élete a 19. század második felétől a 20. század közepéig In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 511–541.

Dimény Haszmann Orsolya: Végh Antal emlékezete In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 593–612.

Egyed Ákos: Erdélyi Múzeum-Egyesület In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 309–334.

Farkas Aladár: Másfél évszázados a borszéki oktatás In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 111–134.

Furu Árpád: „A szent vallás és az virtus virágozzék áldás s a békesség e fal közt lakozzék” – Évszámos házfeliratok Torockón In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 699–708.

Gaal György: Diákkörök és -egyesületek a XX. századi kolozsvári Unitárius Kollégiumban : 1900-1948 In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 166–175.

Garda B. Dezső: A gyergyói iskolák történetéből a XX. század második évtizedéig In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 85–104.

Géci Róbert: A kolozsvári Főtér - jelkép, legitimizáció és szimbolikus térfoglalás In: Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére, szerk. Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, 2011, 225–233.

Kinda István: Egy száztíz esztendős vőfélykönyv Erdővidékről In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 653–658.

Kókai Sándor: Adatok a Bánság vallási összetételéhez In: Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére, szerk. Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, 2011, 289–300.

Kovács András: B. Nagy Margit művészettörténész : Gyoma 1928. május 4. - 2007. március 4. In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 323–330.

Orbán János: "...Kutató előtt nincsenek kitaposott utak" : B. Nagy Margit és Erdély 1690-1848 közötti művészetének feltárása In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 7–10.

Ozsváth Imola: Néptanítók néprajzi munkássága In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 224–263.

Róth Andás Lajos: Iskolatörténeti rekonstrukciós adatbázis - az iskolai értesítő In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 9–18.

Szőcs Levente: A népi önéletrajz funkciói In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 635–652.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék