Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

1994: 370 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-370

Balogh Edgár (főszerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon. 2., 3. köt.  Kriterion, Bukarest, 1991, 1994, 743, 712 .

Bartha János (szerk.): Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kétszáz éve 1793-1993. EME, Kolozsvár, 1994, 98.

Beke György: Népek nagy romlása román uralom alatt. A román népet is beleértve. Bp., 1994,

Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. Nagyvárad, 1994,

György Lajos: A Kolozsvári Római Katolikus Lyceum-könyvtár története 1579-1948. Argumentum, Bp., 1994, 204.

Kántor Lajos – Kötő József: Magyar színház Erdélyben (1919-1992). Kriterion, Bukarest, 1994, 271.

Köpeczi Béla (gen. rd.): History of Transylvania. Akadémiai, Bp., 1994, 805.

Miskolczy Ambrus: Lélek és titok. A “mioritikus tér” mítosza avagy Lucian Blaga eszmevilágáról. Közép-Európa Intézet – Kortárs, Bp., 1994, 127.

Pászka Imre (szerk.): Román eszmetörténet 1866-1945. Önismeret és modernizáció a román gondolkodásban. AETAS-Századvég, Szeged-Bp., 1994,

Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Előszó Kós Károly, repr., 1994, 284.

Vajk Ilona (összeáll., bev.): Kós Károly válogatott bibliográfia. Országos Idegennyelvű Könyvtár, Bp., 1994, 193.

Vofkori László: Erdély társadalom- és gazdaságföldrajza. Stúdium, Nyíregyháza, 1994, 279.

Jakabffy Imre: Magyarázat Közép-Európa nemzetiségi térképéhez 1942. TLA, Bp., 1994,

Miskolczy Ambrus: Lélek és titok. A mioritikus tér mitosza avagy Lucian Blaga eszmevilágáról. Bp., 1994,

Miskolczy Ambrus: Eszmék és téveszmék: kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló könyvekről. Bereményi–ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, Budapest, 1994, 233.

***: Apa és fiú (1630-1661). Reprint Bev. Asztalos Miklós, Akadémiai, Bp., 1994, 207.

***: II. Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Bev., jegyz., Magyari András, Kriterion – Polis, Bukarest – Kolozsvár, 1994, 650.

***: Látom az életem nem igen gyönyörű. A máréfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve 1764. Bev., jegyz. Imreh István, Kriterion, Bukarest, 1994,

Bura László: Szatmári diákok 1610-1852. Szeged, 1994, 352.

Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században. EME, Kolozsvár, 1994, 260.

Ferenczi István: Sóvidéki várainkról. Firtos Művelődési Egylet, Korond, 1994, 150.

Kiss András: Források és értelmezések. Kriterion, Bukarest, 1994, 487.

Kraus, Georg: Erdélyi krónika, 1608-1665. Bev., jegyz., ford. Vogel Sándor, ÓMT, 1994, 800.

Sándorfy Kamill: Erdély reformkorszakának jogtörténete. 1-4. köt. Akadémiai, Bp., 1994, 2200.

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek.3. kiad. Mentor, Marosvásárhely, 1994,

Tonk Sándor (közreadja, bev.): A marosvásárhelyi református kollégium diáksága 1653-1848. Szeged, 1994, 480.

Tóth István György (szerk.): Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707) Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről. MTA TTI, Ráday Gyűjt., Bp. – Róma, 1994, 459.

Dávid Gyula – Kiss András (szerk.): Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület emlékülése. EME, Kolozsvár, 1994, 63.

Kazai Magdolna (összeáll.): Magyar Kisebbség 1922-1942. Repertórium. 1-3. köt. Scriptum, Szeged, 1993-1994, 420, 303, 374.

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Reprint HRKE, Székelyudvarhely, 1994,


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék