Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

1996: 328 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-328

A. Gergely András: Az erdélyi városok és a magyar kisebbség a XX. században. MTA PTI, Bp., 1996, 37.

Benkő Samu: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1980-1995. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996,

Borsi-Kálmán Béla: Kihívás és eretnekség. Adalékok a román-magyar viszony történetéhez. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 111.

Kocsis Károly – Varga E. Árpád: Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei. Asociartia Culturala Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, 1996, 133.

Kovács András – Sipos Gábor – Tonk Sándor (szerk.): Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. EME, Kolozsvár, 1996, 604.

Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989. TLA, Bp., 1996, 261.

Lőwy Dániel – Demeter V. János – Asztalos Lajos: Kőbe írt Kolozsvár. Emléktáblák, felíratok, cimerek. Kolozsvár, 1996, 322.

Pál-Antal Sándor – Ördögh Imre – Balázs Dénes – Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy fel-csíki falú hét évszázada Marosvásárhely, 1996, 356.

Pomogáts Béla (összeáll.): Trianon és a magyar irodalom. Bp., 1996,

Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig. 2. kiad. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 270.

***: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. EME, Kolozsvár, 1996,

Binder Pál: Az erdélyi fejedelemség román diplomatái vagy románok az erdélyi fejedelemség külügyi szolgálatában. Pro Europa, Marosvásárhely, 1996, 172.

Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. EME, Kolozsvár, 1996, 684.

Kristó Gyula: A székelyek eredetéről. Szeged, 1996, 167.

Hoffmann István – Kis Tamás (közzéteszi): Pesti Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864. Bihar vármegye.1-2. KLTE, Debrecen, 1996-1998, 650.

Balogh Julia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás. Püski, Bp., 1996, 204.

Bodó Julianna – Oláh Sándor (vál., szerk.): Elmentünk. Székelyföldi életutak. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print, Csíkszereda, 1996, 260.

Gagyi József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. KAM- Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print, Csíkszereda, 1996, 283.

Gál Mária: D.O. (Kényszerlakhely) Az erdélyi föld és földbirtokosság sorsa a második világháború után. Minerva, Kolozsvár, 1996, 120.

Nyárády R. Károly – Varga E. Árpád: Erdély etnikai arculatának változása. TLA, Bp., 1996, 107.

Dávid István: Műemlék orgonák Erdélyben Polis – Balassi, Kolozsvár – Budapest, 1996, 344.

Gerhard, Grimm; Zach, Krista (szerk.): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte, Wirtschaft, Recht, Sprache = A németek Kelet-Közép- és Délkelet-Európában : történelem, gazdaság, jog, nyelv Szabó T. Ádám; Bešlin, Branko, Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1995-1996, 251.

König, Walter (szerk.): Beiträge zur siebenbürgischen Schulgeschichte = Adalékok az erdélyi iskolatörténethez Böhlau, Köln – Weimar  – Wien, 1996, 335.

Mureșanu, Camil (szerk.): Transilvania între medieval şi modern = Erdély a középkor és az újkor között Centrul de Studii Transilvane – Fund. Culturală Română, Cluj-Napoca – București, 1996, 157.

Fillman, George: General George Pomuţ (1818-1882). Istoria vieţii şi timporilor sale = Pomuţ George tábornok, 1818-1882, élete és kora előszó: Gheoorghe I. Bodea; ford. John Rocsin, Timpor, Târgu-Mureş, 1996, 117.

Ormos, Madelain: Mi a megoldás? Globus Kiadó, Kolozsvár, 1996,

Imreh István: “A faluk birodalmának módjáról”. In Jakó Zsigmond Emlékkönyv., Kolozsvár, 1996, 214-232. .

Pál Judit: Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéig. In Tradiciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektivák., Szerk. Lipták Dorottya, Ring Éva, Budapest, 1996, 35-50.

Pál Judit: Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti. In Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania., Szerk. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat – Muzeul Ţării Crişurilor – Univeristatea din Oradea – Universitatea Babeş-Bolya, Oradea-Cluj, 1995-1996, 224-228.

Pál Judit: Írástudás a Székelyföldön a XVIII. században. In Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára., Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 421-433.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék