Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

1997: 326 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-326

Borsi-Kálmán Béla: Kockázatos viszonyok. Irások a román irodalom, művelődéstörténet és nemzeti önszemlélet tárgyköréből. Jelenkor, Pécs, 1997, 164.

Bözödi György: Székely bánja. 2. kiadás Gond. Kuti Márta, Mentor, Marosvásárhely, 1997,

Gazda József: Jaj, mik történtek, jaj, mik történtek. (A szétszabdalt magyarság XX. századi története.) 1-2. köt. Bp., 1997,

Lázár István: Transylvania a short history. Corvina, Bp., 1997, 248.

Seewann, Gerhard – Dippold Péter: Bibliographisches Handbuch der ernischen Gruppen Südosteuropas. 1-2. köt. Oldenburg, München, 1997,

Ravasz István: Erdély mint hadszíntér 1944. Bp., 1997,

Benkő Elek – Demeter István – Székely Attila: Középkori mezőváros a Székelyföldön. EME, Kolozsvár, 1997, 156.

Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. EME, Kv., 1997, 456.

Egyed Ákos: A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély. 1-2. köt. Pallas-Akadémiai, 1997, 358, 367.

Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Bp., 1997, 477.

Jakó Zsigmond (bev. tan., jegyz. regesztákkal közzéteszi): Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez I. 1023-1300 Akadémiai, Bp., 1997, 481.

Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség. Vince, Bp., 1997, 163.

Kókai Sándor: Bihar vármegye vonzásközpontjai a XIX. század közepén. BGYTF, 1997, 18.

Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség. Összeáll., bev. Fábián Ernő, Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1997,

László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929-1940. Kolozsvár, 1997, 283.

Monoki István (összeáll.): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940) I. köt. Könzvek és egyéb nyomtatványok EME, OSZK, Kolozsvár-Budapest, 1997, 562.

B. Kovács András: Szabályos kivétel. A romániai magyar oktatásügy regénye: 1918, 1944-1948, 1996. Kriterion, Bukarest- Kolozsvár, 1997,

Fülöp Mihály: La paix inachevée. Le Conseil des Ministres des Affaires Étrange et le traité de paix avec le Hongrie (1947). Bp., 1997,

Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor kora és utóélete Romániában 1946-1986. Bp., 1997,

Barta János (szerk.): Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században. Tanulmányok KLTE, Debrecen, 1997, 132.

Heppner, Harald: Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart = A románok és Európa a középkortól a jelenkorig Böhlau, Wien, 1997, 298.

Heppner, Harald (szerk.): Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart = A románok és Európa a középkortól a jelenkorig Böhlau, Wien, 1997, 298.

Kabós Éva: Volt egyszer egy kút. Visszaemlékezések Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1997, 270.

Sterbling, Anton: Kontinuität und Wandel in Rumänien und Südosteuropa. Historisch-soziologische Analysen = Folytonosság és változás Romániában és Délkelet-Európában : történelmi-szociológiai elemzések Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1997, 280.

Teutsch, Karl (szerk.): Siebenbürgen und das Banat. Zentren deutschen Musiklebens im Südosten Europas. Konferenzbericht Coesfeld, Westfalen, 7.-11. 10. 1995 = Erdély és a Bánság : a német zenei élet központjai Európa délkeleti részén : konferenciajelentés, Coestfeld, Westfalen, 1 Academia Verlag, Sankt Augustin, 1997, 206.

Stan, Lavinia : Romania in transition = Románia átalakulásban Ashgate, Burlington, 1997, 218.

Dimény Attila: Padmalyos temetkezés Kézdivásárhelyen In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 183–188.

Ferenczy Géza: A székelyudvarhelyi Ugron-kúria In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 59–64.

Máthé János, id.: Magyarhermányi katonák, 1562-1945 In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 247–266.

Nagy István: Egy 19. század eleji keleti puska restaurálása In: Acta 1996. A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve. 2. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997, 251–268.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék