Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

2001: 455 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 451-455

Pomogáts Béla: Változó Erdély. Lucidus, Bp., 2001, 287.

Balogh László: Románia története. Aula, 2001, 505.

***: Transilvania şi saşii ardeleni în istoriografie = Erdély és az erdélyi szászok a történettudományban Hora – AKSL, Sibiu – Heidelberg, 2001, 221.

Achim, Viorel: Cigányok a román történelemben ford. Török Blanka Csilla, Osiris, Bp., 2001, 254.

Albert Ernő: Sír az út előttem. Háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok fényképezte: Albert Levente, Albert, Sepsiszentgyörgy, 2001, 183.

Antonescu, Nae: Reviste din Transilvania Bibl. Revistei Familia, Oradea, 2001, 352.

Asztalos Miklós (szerk.): A történeti Erdély tanulmány: Szász Zoltán, Lucidus, Bp., 2001, 737.

Bakk Pál: Szentkatolnai krónika: hely- és művelődéstörténeti dolgozatok Ambrózia, Kézdivásárhely, 2001, 247.

Barbu, Violeta; Tüdős S. Kinga (szerk.): Historia manet. Volum omagial. Demény Lajos emlékkönyv. 75 Kriterion, București – Cluj, 2001, 552.

Birtalan Ákos; Dabóczy Géza: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. XIX–XX. század Romániai M. Közgazdász Társ., Kolozsvár, 2001, 311.

Csirák Csaba (szerk.): Szatmári zsidó emlékek Szent-Györgyi Albert Társaság – EMKE Szatmár Megyei szervezete, Szatmárnémeti, 2001, 507.

Dáné Tibor Kálmán; Egyed Ákos; Sipos Gábor; Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13–14-én rendezett konferencia előadásai Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Budapest, 2001, 373.

Deé-Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtár ex librisei Balassi – Polis, Budapest – Kolozsvár, 2001, 103.

Emődi János: Erdélyi barlangfeliratok a 16–20. századból fképek: Emődi János, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Biz., Nagyvárad, 2001, 110.

Fülöp Sándor: Fejezetek a gyergyóalfalvi erdőgazdálkodás történetéből Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2001, 126.

Gaal György: Múzsák és erények jegyében. Dolgozatok Erdély unitárius múltjából Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2001, 564.

Gereben Ferenc; Tomka Miklós: Vallásosság és nemzettudat. Vizsgálódások Erdélyben Teleki L. Alapítvány – Corvinus, Bp., 2001, 107.

Hajdú Farkas-Zoltán: Székelyek és szászok. A kölcsönös segítség és intézményei a székelyeknél és az erdélyi szászoknál Mentor, Marosvásárhely, 2001, 173.

Istvánfi Gyula: Erdélyi református templomok munkatársak: Daróczi Miklós et al., Nemz Tankvk., Bp., 2001, 264.

Jánó Mihály (szerk.): Barabás Miklós 1810–1898 Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2001, 151.

Kosztin Árpád: A román nép ellen románok által elkövetett kegyetlenkedések időrendje és leltára Szenci Molnár Társ., Bp., 2001, 117.

Kürti László: The remote borderland. Transylvania in the Hungarian imagination State Univ. of New York Press, Albany, N.Y., 2001, 259.

Kuszálik Péter: A hátsó udvarban. Széljegyzetek az erdélyi sajtó és irodalom történetéhez Pro-Print Kvk., Csíkszereda, 2001, 240.

Márton László: Harangok. Kis kultúrtörténet. Harangok Hargita megyéből fképek: Kovács Zsombor, Márton László, Pádár Sándor, Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2001, 150.

Niederhauser Emil: Nemzet és kisebbség. Válogatott tanulmányok ford. Barna Beáta, Lucidus, Bp., 2001, 338.

Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII–XIX. században L’Harmattan – Atelier, Bp., 2001, 279.

Sterbling, Anton: Intellektuelle, Eliten, Institutionenwandel. Untersuchungen zu Rumänien und Südosteuropa = Értelmiségi, elitek, az intézményrendszerek változása : vizsgálódások Romániáról és Délkelet-Európáról Krämer, Hamburg, 2001, 188.

Szabó Miklós; Jakab Sámuel: Mesél a múlt. Csíkjenőfalva 800 éves története fképek: Maczalik Ernő; térképek: Király Lucia, Mentor, Marosvásárhely, 2001, 271.

Szőcsné Gazda Enikő: Erkölcs és közösség. Orbai széki erkölcsirányítás a XVII–XIX. században Pro-Print, Csíkszereda, 2001, 189.

Zakariásné Papp Magdolna: Akácok árnyékában. Kisgörgény. Falukrónika Infoprint K., Székelyudvarhely, 2001, 157.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék