Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

2010: 343 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-343

Bitay Enikő; Márton László; Talpas János: Technikatörténeti örökség. Magyargyerőmonostor EME, Kolozsvár, 2010, 135.

Buzás Pál: Bánffyhunyad és vidéke. Válogatott cikkek és tanulmányok Művelődés – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, 2010, 159.

Farkas Zoltán; Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete. Megemlékezés halálának 70. évfordulójára. Kolozsvár, 2008. június 20–22. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 112.

Fata, Márta; Schindling, Anton (Hgg.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 Aschendorff, Münster, Westf., 2010, 603.

Gaal György: Örök Házsongárd. Kolozsvár és sírkertje a századok sodrában I–II. fotó: Gránitz Miklós, Pharma Press, Bp., 2010, 261+351.

Gagyi József: Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk Mentor – EME, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2010, 272.

Jancsó Árpád: Temesvár vízerőműve. Működő műszaki műemlékünk fényképek: Jancsó Árpád, EME, Kolozsvár, 2010, 76.

Karczag Ákos; Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig rajz. Kőnig Frigyes, Semmelweis, Bp., 2010, 758.

Kelemen Lajos: Kézirattári értékeink közzéteszi: B. Nagy Margit, EME, Kolozsvár, 2010, 63.

Keszeg Vilmos; Szabó Zsolt (szerk.): Mezőség. Történelem, örökség, társadalom Művelődés, Kolozsvár, 2010, 476.

Kisgyörgy Zoltán: Harangoskönyv. Tornyok magasában Erdélyben Tortoma, Barót, 2010, 189.

Kiss Tamás: Adminisztratív tekintet. Az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzéséhez. Az erdélyi magyar népesség statisztikai konstrukciójáról Nemz. Kisebbségkutató Int. – Kriterion, Kolozsvár, 2010, 280.

László Gábor: Életem és a székelyföldi faipar. Visszaemlékezések, 1930–2001 Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2010, 298.

Nagybaczoni Molnár Ferenc: Örökségünk, a múlt. Tanulmányok és sajtócikkek Erdővidék történetéből, valamint közéleti kérdésekről DTP Stúdió, Székelyudvarhely, 2010, 211.

Pál Judit; Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára EME, Kolozsvár, 2010, 431.

Sarány István: Erdélyi Fioretti. Ferencesek kényszerlakhelyen Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2010, 141.

Sarkadi Márton: „S folytatva magát a régi művet”. Tanulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről ford. Friedrich Albrecht, Gálos Miklós; rajzok: Emődi Tamás, Sarkadi Márton; fotó: Galacanu Efstatia, Teleki L. Alapítvány, Bp., 2010, 359.

Sebestyén Mihály (szerk.): Marosszéki krónikák I–II. Mentor, Marosvásárhely, 2010, 405+311.

Szabó Márton: Szék község monográfiája. Néprajz és néphagyomány térkép: Kuszáli János, Kuszálik József, Stúdium, Kolozsvár, 2010, 351.

Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi kályhák és kályhacsempék fképek: Bátky Zsigmond; rajzok: Szőcsné Gazda Enikő, Terc, Bp., 2010, 184.

Szolnay Sándor: Erdély színei szerk. Sümegi György, Komp-Press – Korunk, Kolozsvár, 2010, 168.

Kónya Ádám. Emlékképek Medium Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2010, 143.

Mihályi Balázs: Román védvonal Magyarország ellen. A Károly-vonal térképek: Mihályi Balázs, Kárpátia Stúdió, Bp., 2010, 107.

Pomogáts Béla (szerk.): Erdélyről Trianonban Mentor, Marosvásárhely, 2010, 310.

Szabó József János: Az Árpád-vonal útikönyve. Történetek a Füsti Fecskéből Timp, Üllő, 2010, 151.

Beke Antal: I. Rákóczy György és a porta. Levelek és okiratok szerk. Beke Antal, Barabás Samu, Históriaantik könyvesház, Bp., 2010, 905.

Berlász Jenő: Erdélyi jobbágyság – magyar gazdaság. Válogatott tanulmányok utószó: Buza János, Argumentum, Bp., 2010, 331.

Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század első felében Gondolat, Bp., 2010, 145.

Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban szerk. Romhányi Beatrix, Kerepeszki Róbert; utószó: Kerepeszki Róbert, Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2010, 129.

Gindely, Anton; Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara. 1580–1629 Históriaantik Könyvesház, Bp., 2010, 264.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék