Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

2011: 342 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-342

Bagyinszki Zoltán: Erdélyi templomok = Transylvanian churches = Kirchen in Siebenbürgen ford. Tatár Sarolta, Nelke Inge, TKK, Debrecen, 2011, 159.

Benkő Levente: Szárazajta Tortoma, Barót, 2011, 547.

Csorba Csaba: Erdélyi várak. Várak, várkastélyok, erődített várak, templomvárak fotó: Bagyinszki Zoltán; rajz: Bacsó István, Radu Oltean, TKK, Debrecen, 2011, 208.

Fleisz János: Nagyvárad várostörténete. Kismonográfia Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad, 2011, 303.

Keszeg Vilmos (szerk.): Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben. Iskola- és oktatástörténeti tanulmányok Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 275.

Kinda István: Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből Székely Nemzeti Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság, Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, 2011, 328.

Komáromi László (szerk.): Az almánfalvi Niamessny család története és dr. Niamessny Mihály a XX. század közéletében közrem. Ozsváth György, Zlinszky János, Helikon, Bp., 2011, 760.

Kovács Zsolt; Sarkadi Nagy Emese; Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum. Tanumányok Kovács András 65. születésnapjára Erdélyi Múzeum-Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvá, Kolozsvár, 2011, 391.

Lázok János; Ungvári Zrínyi Ildikó (szerk.): Magyar nyelvű színészképzés Marosvásárhelyen 1954–2008 UArt Press, Marosvásárhely, 2011,

Ozsváth Gábor Dániel: Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében fényképek: Ozsváth Gábor Dániel; rajzok: Márffy János, O. Csegezi Mónika, Zakariás Attila, Terc, Bp., 2011, 232.

Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága I-II. Székely Nemzeti Múzeum – Pallas-Akadémia, Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda, 2011, 623+646.

Szőcs Levente: 20. századi gyergyói népi önéletrajzok. Anépi önéletírás funkciói BBTE magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza J. Néprajzi , Kolozsvár, 2011, 247.

Brubaker, Rogers; Feischmidt Margit; Fox, John; Grancea, Liana: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban ford. Berényi Gábor, Boris János, Károlyi Júlia, L’Harmattan, Bp., 2011, 461.

Balogh Judit: Székelyföldi karrierek. Az udvarhelyszéki nemesség hatalomszerzési lehetőségei a 16–17. században térképek: Elekes Tibor; mutatók: Varga István, L’Harmattan, Bp., 2011, 257.

Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban ELTE, Bp., 2011, 268.

Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője. Régészeti adatok egy észak-erdélyi ispáni központ 11–13. századi fejlődéséhez = The churchyard cemetery in Dăbâca/Doboka, castle area 4. Archeological data on the developement of a North Transylvanian county ce rajz.: Apai Emese, Anca Bâlc; fképek: Apai Emese, Sergiu Odenie, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 162.

Kármán Gábor: Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után L’Harmattan, Bp., 2011, 484.

Kazinczy Gábor (szerk.): Gr. Illésházy István nádor följegyzései, 1592–1603 és hidvégi Mikó Ferencz históriája, 1594–1613 Bíró Sámuel folytatásával Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 331.

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc I–III. Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 646+672+736.

Oborni Teréz: Udvar, állam és kormányzat a kora újkori Erdélyben. Tanulmányok ELTE BTK TI Középkori és Kora-újkori M. Történeti Tansz. – Trans, Bp., 2011, 128.

Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére Maros Megyei Múz. – EME, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 341.

Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 341.

Papp Klára: Az erdélyi Csákyak Erdélyi Múzeum-Egyesület – Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Kolozsvár – Debrecen, 2011, 444.

Persovits József: Heltai Gáspár, a kolozsvári könyvnyomtató előszó: Kelényi Ákos, Optima Téka, Bp., 2011, 78.

Pintér Tamás (szerk.): Katonaőseink nyomában. Nagyváradi és székesfehérvári katonai emlékek kutatása a Doberdón Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., Székesfehérvár, 2011, 60.

Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek. Első kötet. Bethlen Gábor Fejedelem udvartartása Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 414.

Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség önképe ELTE, Bp., 2011, 119.

Szádeczky-Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 400.

Szádeczky-Kardoss Lajos: Erdély és Mihály vajda története, 1595–1601. Oklevéltárral Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 612.

Szilágyi Sándor: Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond, 1622–1652 Históriaantik Könyvesház, Bp., 2011, 183.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék