Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

  

Antal Árpád: György Lajos életműve. EME, Kolozsvár, 1992, 78.

Balázs Sándor: Lugosi üzenet. A Magyar Kisebbség című folyóirat monográfiája. Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Szatmárnémeti, 1995,

Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát. Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén. HRKE, Székelyudvarhely, 1995, 128.

Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség. Összeáll., bev. Fábián Ernő, Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1997,

Balogh Julia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás. Püski, Bp., 1996, 204.

Balogh Julia (szerk., előszó): Szórványsors. Erdély 1940-1944. Dr. Szűk Ödön Magyar Kir. Postatitkár jelentései. Püski, Bp., 1992.

Bözödi György: Földre írt történelem. Válogatott írások. Csíkszereda, 1998,

Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások. Vál., bev., jegyz., Balázs Sándor, Kriterion, Bukarest, 1993,

K. Lengyel Zsolt: Auf der Suche nach dem Kompromiss. Ung. Inst., München, 1993, 470.

Kazai Magdolna (összeáll.): Magyar Kisebbség 1922-1942. Repertórium. 1-3. köt. Scriptum, Szeged, 1993-1994, 420, 303, 374.

Krenner Miklós (Sepectator): Az erdélyi út. Válogatott írások. Vál., sajtó alá rendezte, bev., György Béla, HRKE, Székelyudvarhely, 1995, 218.

László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929-1940. Kolozsvár, 1997, 283.

László Ferenc – Cseke Péter (vál. és sajtó alá rendezte): Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930-1940) 1-2. köt. Bev. Cseke Péter, Kriterion, Bukarest, (1986) 1990,

Lipcsey Ildikó: Erdélyi autonómiák. Történeti tanulmányok. Bp., 1990, 79.

Makkai Sándor: Magunk revíziója. 2. kiad. Bev. Fekete Károly, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. 2. kiad. Bev. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1998,

Monoki István (összeáll.): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940) I. köt. Könzvek és egyéb nyomtatványok EME, OSZK, Kolozsvár-Budapest, 1997, 562.

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. Reprint HRKE, Székelyudvarhely, 1994,

Nagy Sándor: A regáti magyarság. Tanulmány a havasalföldi és moldvai szórványmagyarságról. Sajtó alá rendezte, bev., jegyz., Sz. Nagy Csaba, utószó Demény Lajos, Zé – Kalota, Sopron – Kolozsvár, 2000, 326.

Tibori Szabó Zoltán: Teleki Béla erdélyisége. Kolozsvár, 1993,

Venczel József: A falumunka útján. Váogatott írások. Vál., szerk. Székely András Bertalan, OBKE, Székelyudvarhely, 1993, 283.

Záhony Éva (vál., bev.): Hitel, 1935-1944. Folyóirat válogatás, repertórium. 1-2. köt. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 446.

Balázs Sándor: Jakabffy Elemér és a Magyar kisebbség Kriterion, Kolozsvár, 2012, 385.

Balázs Sándor: Magyar képviselet a királyi Románia parlamentjében Kriterion, Kolozsvár, 2008, 522.

Balázs Sándor: Mikó Imre: élet- és pályakép. Kéziratok, dokumentumok 1933-1968 Polis, Kolozsvár, 2003, 462.

Balázs Sándor: Meddő próbálkozások Kriterion, Kolozsvár, 2002, 215.

Bárdi Nándor; Filep Tamás Gusztáv; Lőrincz D. József (szerk.): Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében Kalligram, Pozsony, 2015, 336.

Berekméri István Andrásé: Minden poklokon keresztül s.a.r. és kísérő tanulmány: Vajda András, Mentor, Marosvásárhely, 2008, 147.

Boros György: Boros György unitárius püspök naplója, 1926–1941. Forráskiadvány előszó: Szabó Árpád; s. a. r. Kovács Sándor, Molnár B. Lehel, Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2001, 244.

Borsi-Kálmán Béla: Ifj. Niamessny Mihály és a temesvári levente-per. 1919–1920 Helikon, Bp., 2010, 483.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék