Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

  

***: Erdély a Históriában. HRKE, Székelyudvarhely, 1992, 198.

***: Minorities Research. A collection of Studies by Hungarian Authors. Bp., 1999,

A. Gergely András: Az erdélyi városok és a magyar kisebbség a XX. században. MTA PTI, Bp., 1996, 37.

Andreescu, Gabriel – Molnár Gusztáv (ed.): Problema transilvana Polirom, Iasi, 1999, 215.

Balogh Edgár (főszerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon. 2., 3. köt.  Kriterion, Bukarest, 1991, 1994, 743, 712 .

Balogh L. Béni (szerk.): Kötődések Erdélyhez. Alfadat – Press, Tatabánya, 1999, 352.

Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században. Képzőművészeti, Bp., 1990, 201.

Bárdi Nándor: Erdély a Históriában.2.bőv. kiad. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 402.

Bárdi Nándor (intocm.): Transilvania vazuta in publicistica istorica maghiara. Momente din istoria Transilvaniei aparute in revista História. trad. Skultéty Sándor, Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 1999, 426.

Bárdi Nándor (szerk.): Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Pro-Print, 1999, 455.

Bartha János (szerk.): Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kétszáz éve 1793-1993. EME, Kolozsvár, 1994, 98.

Beke György: Atlantisz harangoz. A magyarság sorsa Erdélyben. 1918-1992. Bp., 1990,

Beke György: Magyar áfium. Trianon fogságában. Bp., 1995,

Beke György: Népek nagy romlása román uralom alatt. A román népet is beleértve. Bp., 1994,

Benkő Samu: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1980-1995. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996,

Benkő Samu (közzéteszi): Kós Károly Életrajz. Szépirodalmi –Kriterion, Bp.–Bukarest, 1991, 252.

Boia, Lucian: Történelem és mítosz a román köztudatban. Kriterion, Bukarest-Kolozsvár, 1999, 366.

Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. Fejezetek a román-magyar kapcsolatok történetéből. Osiris, 1999, 373.

Borsi-Kálmán Béla: Kihívás és eretnekség. Adalékok a román-magyar viszony történetéhez. H-Press, Sepsiszentgyörgy, 1996, 111.

Borsi-Kálmán Béla: Kockázatos viszonyok. Irások a román irodalom, művelődéstörténet és nemzeti önszemlélet tárgyköréből. Jelenkor, Pécs, 1997, 164.

Borsi-Kálmán Béla: Liaisons risquées. Hongrois et Roumains aux XIX et XX siecles. Consciences nationales, interférences et relations délicates. Jelenkor, Pécs, 1999, 289.

Bözödi György: Székely bánja. 2. kiadás Gond. Kuti Márta, Mentor, Marosvásárhely, 1997,

Chindris, Ioan: A román nép története. Szerk. Detre Zsuzsa, Bp., 1998,

Coroi Artúr: Adalékok Háromszék iskolatörténetéhez.

Cseke Péter (sajtó alá rend.): Lehet – nem lehet? Kisebbbségi létértelmezések (1937-1987) Mentor, 1995, 258.

Dávid Gyula – Nagy Pál  (szerk.): EMKE 1885-1995. EMKE, Kolozsvár, 1995, 96.

Diószegi László – R. Süle Andrea (szerk.): Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990,

Fekete János (szerk.): A székelykeresztúri Orbán Balázs – volt unitárius – Gimnázium 200 éves története. Orbán Balázs Gimnázium – Unitárius Egyház, Székelykeresztúr, 1993, 211.

Gaal György: Magyarok utcája.

Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. Nagyvárad, 1994,


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék