Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

2011: 484 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 481-484

Novák Csaba Zoltán : Clopotul amuţit: Pálfi Géza-o viaţă supravegheată de Securitate Bodeanu, Denisa , Pro Print Könyvkiadó , Csíkszereda , 2011, 282.

Orbán János : Stílusok, művek, mesterek: Erdély művészete 1690–1848 között: Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére Erdélyi Múzeum Egyesület, Maros Megyei Múzeum , Kolozsvár–Marosvásárhely , 2011, 341.

Orbán Zsolt : A székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskolák VI. és VII. osztályai (valamint minden érdeklődő) számára). Ferencz S. Alpár; Hermann Gusztáv Mihály; Novák Károly István , Magánkiadás/ Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Hargita Megye Tanácsa , Csíkszereda Székelyudvarhely , 2011/2012, 173.

Pakot Levente : Egyéni életutak, családok, közösségek. Székelyföldi falusi társadalmak dinamikája a 19. század második felében. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar , Budapest , 2011, 302.

Sárándi Tamás : A második bécsi döntés, 1940. augusztus 30. Előzmények és következmények című tudományos konferencián elhangzott előadások, Szatmárnémeti 2010. szeptember 2-3 [Materialele simpozionului stiintific. Al II-lea Arbitraj de la Viena din 30 august 1940. Antecedente si consecinte Satu Mare 2-3 septembrie 2010] L. Balogh Béni; Grad, Cornel; Trașcă, Ottmar , Szatmár Megyei Múzeum , Szatmárnémeti , 2011, 256.

Sárándi Tamás : Călătorii peste graniţă de la Szabolcs la Carei. Utazások a határon át Szabolcstól Nagykárolyig. Travels Through the border from Szabolcs to Carei .Reisen durch die grenzen von Szabolcs bis Carei Jenei Ildikó; Iegar, Diana; Ulrich Attila; Madár Ximena; Szőcs Péter Levente (szerk.) , Szatmár Megyei Múzeum , Szatmárnémeti , 2011, 63.

Bernád Rita; Pénzes Lóránd: A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltára In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 393–408.

Bodó Csanád: A magyar rokonsági terminológia változásáról Moldvában In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, szerk. Csiszár Gábor; Darvas Anikó, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Bp., 2011, 53–62.

Boldizsár Zeyk Imre: Adatok Kalotaszeg magyar oktatás- és iskolatörténetéhez In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 27–56.

Bura László: Szatmárnémeti 1948-ban létesített magyar tannyelvű állami középiskolájának hat évtizede In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 135–142.

Bura László: Szatmár utcaneveinek alakulása In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 291–305.

Dimény Attila: A kézdivásárhelyi polgárság egyesületi élete a 19. század második felétől a 20. század közepéig In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 511–541.

Dimény Haszmann Orsolya: Végh Antal emlékezete In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 593–612.

Egyed Ákos: Erdélyi Múzeum-Egyesület In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 309–334.

Farkas Aladár: Másfél évszázados a borszéki oktatás In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 111–134.

Furu Árpád: „A szent vallás és az virtus virágozzék áldás s a békesség e fal közt lakozzék” – Évszámos házfeliratok Torockón In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 699–708.

Gaal György: Diákkörök és -egyesületek a XX. századi kolozsvári Unitárius Kollégiumban : 1900-1948 In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 166–175.

Garda B. Dezső: A gyergyói iskolák történetéből a XX. század második évtizedéig In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 85–104.

Géci Róbert: A kolozsvári Főtér - jelkép, legitimizáció és szimbolikus térfoglalás In: Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére, szerk. Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, 2011, 225–233.

Kinda István: Egy száztíz esztendős vőfélykönyv Erdővidékről In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 653–658.

Kókai Sándor: Adatok a Bánság vallási összetételéhez In: Geográfiai folyamatok térben és időben : tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 65. születésnapja tiszteletére, szerk. Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, 2011, 289–300.

Kovács András: B. Nagy Margit művészettörténész : Gyoma 1928. május 4. - 2007. március 4. In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 323–330.

Orbán János: "...Kutató előtt nincsenek kitaposott utak" : B. Nagy Margit és Erdély 1690-1848 közötti művészetének feltárása In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 7–10.

Ozsváth Imola: Néptanítók néprajzi munkássága In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 224–263.

Róth Andás Lajos: Iskolatörténeti rekonstrukciós adatbázis - az iskolai értesítő In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 9–18.

Szőcs Levente: A népi önéletrajz funkciói In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 635–652.

Szőcsné Gazda Enikő: A Zathureczky család székelyföldi ága a 19. században. Gazdaság- és mentalitástörténeti vázlat In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 283–296.

Vajda András: A szakrális ter(ek) íráshasználata Sáromberkén In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 687–698.

Vida Tekei Erika: A Marosvásárhelyi Ev. Református Kollégium történetének története In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 152–167.

Zăgreanu, Radu Iustinian: Roman lamps in the collection of Székely National Museum = Római mécsesek a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 169–176.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék