Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

2011: 488 tétel    lapozás: 1-30 ... 61-90 | 91-120 | 121-150 ... 481-488

Vida Tekei Erika: A Marosvásárhelyi Ev. Református Kollégium történetének története In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 152–167.

Zăgreanu, Radu Iustinian: Roman lamps in the collection of Székely National Museum = Római mécsesek a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 169–176.

Nagy Levente: Szenci Molnár-zsoltárok román kontextusban In: A zsoltár a régi magyar irodalomban : a Csurgón, 2007. május 24-27-én tartott konferencia előadásai, szerk. Petrőczi Éva; Szabó András, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 213–244.

Tatay Anca Elisabeta: A Budán nyomtatott román könyvek metszetei : ihletődési források és hatás : 1780-1830 In: Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai : tanulmánykötet Ohridi Szent Naum halálának 1100. évfordulója emlékére, szerk. Doncsev Toso; Menyhárt Krisztina; H. Tóth Imre, Bolgár Kulturális Fórum, Bp., 2011, 210–220.

Bakk Miklós: A román alkotmány módosításának kérdése 2003 és 2010 között In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 3–11.

Bakk Miklós; Szász Alpár Zoltán: Határmentiség a Kárpát-medencében – Románia és Magyarország In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 111–122.

Bálint Blanka: A túlképzettség lehetséges okai az erdélyi diplomások körében In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 225–239.

Bodó Barna; Szász Alpár Zoltán: A dekonstruált régió: Bánság In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 93–110.

Bodó Barna; Toró Tibor: Az EU-csatlakozás hatása a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokra In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 123–146.

Deme Cecília: A romániai szociálpolitika fejlődése In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 169–189.

Gagyi József: Falusi átalakulás In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 191–199.

Szász Alpár Zoltán: : Európai parlamenti választások – 2009 In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 61–92.

Székely István Gergő: Elnökválasztás Romániában 2009-ben In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 29–60.

Székely Tünde; Plugor Réka; Szabó Júlia; Kiss Zita: Végzős egyetemi hallgatók továbbtanulási percepciója – 2008 In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 201–224.

Varga Attila: Alkotmányozó Alkotmánybíróság? – avagy: ki őrzi az őrzőket? In: Romániai magyar évkönyv 2009–2010, szerk. Bodó Barna, Fundația DIASPORA, Temesvár – Kolozsvár, 2011, 13–27.

B. Garda Dezső: Gyergyó a 18–19. század fordulóján keletkezett források tükrében In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 257–266.

B. Gergely Piroska: Erdélyi mesterasszonyok megnevezési formái a 16-19. században In: Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, szerk. Csiszár Gábor; Darvas Anikó, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Bp., 2011, 47–52.

Bara Júlia: A nagykárolyi kalazanci Szent József piarista templom barokk berendezése In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 261–277.

Barabás Kisanna: A marosvásárhelyi egyházművészeti múzeum magánáhítatra serkentő 18. századi szentképei In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 315–322.

Bartis Erika: Csík-, Gyergyó- és Kászonszék iskolatörténete : 1540-1848 In: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben : iskola- és oktatástörténeti tanulmányok, szerk. Keszeg Vilmos, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 57–84.

Bibó István: Egy sajátos késő barokk építészeti emlékcsoport az Alföldön és a Partiumban In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 197–204.

Bordi Zsigmond Lóránd: A sepsiszentkirályi unitárius templom régészeti kutatása In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 177–224.

Buzási Enikő: Kakas István és felesége portréi: adalék a 16-17. századi portré-mecenatúra történetéhez In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 29–40.

Coroi Artur: Baróti Cserei János deák élete és pályája In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 447–481.

Csáki Árpád: Nagysolymosi Incze Simeon erdővidéki református esperes kalendáriumi bejegyzései (1810–1853) In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 493–501.

Dimény Erika: Használat és szoros megtartás végett kiadott rendszabályok – 19. századi kiváltságlevelek a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum gyűjteményében In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 425–443.

Dobolyi Annamária: Épületmesterek és a Szépítő Bizottság tevékenysége Kézdivásárhelyen a 19–20. század fordulóján In: Acta Siculica 2011. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, , Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011, 543–554.

H. Hubert Gabriella: A Psalterium Ungaricum és Szenci Molnár zsoltárfordításainak 17. századi befogadástörténete In: A zsoltár a régi magyar irodalomban : a Csurgón, 2007. május 24-27-én tartott konferencia előadásai, szerk. Petrőczi Éva; Szabó András, KRE – L'Harmattan, Bp., 2011, 203–212.

Kerny Terézia: Ferenczy István nagyváradi szoborterve újabban előkerült dokumentumok tükrében In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 249–260.

Kovács András: Program és műalkotás a 18. század végi Erdélyben. A gyulafehérvári Batthyaneum csillagvizsgálója In: Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, szerk. Orbán János, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2011, 117–136.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék